Pudasjärvellä halutaan kehittää voimakkaasti työllistämisen mallia

Pudasjärven kaupungin elinvoimavaliokunta paneutui 4. 9.2018 pitämässään kokouksessa työllistämiseen liittyvään ongelmakenttään. Pudasjärvellä on korkea työttömyysaste, mutta samaan aikaan monilla toimialoilla on pula osaavasta työvoimasta.

Pudasjärven kaupunki aikoo edelleen kehittää työllistämisen mallia. Kolmannen sektorin mukaan saaminen työllistämiseen on edennyt hyvin ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Yhteistyön avulla on voitu työllistää tuplamäärä henkilöitä siihen verrattuna, mihin kaupunki olisi yksin pystynyt. Sivukylien työllistäminen on hyvällä mallilla osallistavan budjetoinnin ansiosta.

Vilkastuva elinkeinoelämä on luonut myös Pudasjärvelle työvoimapulan. Työnantajien puolelta isoksi hasteeksi koetaan se, ettei alueelta tahdo löytyä osaavaa työvoimaa avoinna oleviin työpaikkoihin. Elinvoimavalokunta toteaa Pudasjärven hoitaneen työllistämiseen liittyvät tehtävänsä varsin hyvin. Verrokkikuntiin nähden valtiolle maksettavien kuntaosuusmaksujen määrä on Pudasjärvellä muita pienempi. Pudasjärven kuntaosuusmaksut olivat vuonna 2017 noin 220 000 €. Kuhmossa vastaava summa oli yli 600 000 €.  

Elinvoimavaliokunta esittää, että kohtaanto-haasteen ratkaisemiseksi kaupungin työllistämisen pääkehittämiskohdaksi tullaan ottamaan kuntamaksuosuuslistalaisten aktivoinnin lisäksi työvoimapulaa helpottavien asioiden selvittäminen. Myös piilotyöpaikkojen aktiiviseen markkinointiin sekä etsimiseen tullaan hakemaan yhdessä yrittäjien kanssa uusia keinoja.

Elinvoimavaliokunta peräänkuuluttaa toimia, joilla rakennuttajia ja sijoittajia saataisiin kiinnostumaan Pudasjärvestä ja rakentamaan alueelle lisää vuokra-asuntoja sekä toimitiloja.

Lisätiedustelut kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, puh. 050 455 2915.

Elinvoimavaliokunta

Liitteet:

Kuva kunnan osarahoittama työmarkkinatuki: kuntien valinen vertailu 2013-2017 Pudasjärvi, Ii, Suomussalmi, Kuhmo.

tyomarkkinatuki