EN | RU | FI

Kylien palvelut huomioitava kehittämistoimen YT-neuvotteluissa

Pudasjärven kaupungin elinvoimavaliokunta pitää tärkeänä, että elinvoimavaliokunnan esityksesta viime kesäkuussa kaupunginhallituksessa vahvistetut kylien kehittämisen periaatteet huomioidaan meneillään olevissa kehittämistoimen yhteistoimintaneuvotteluissa. Näistä yksi tärkeimmistä on kylien ja yhdistysten kehittämiseen liittyvien palveluiden tarjoaminen yhden luukun periaatteella ja kyläasioista vastaavan henkilön nimeäminen kehittämistoimen organisaatioon.

Elinvoimavaliokunta paneutui perjantaina 21.9. pitämässään kokouksessa myös työllistämisen ongelmiin ja kuuli urakoordinaattori Irina Hallikaisen näkemyksiä asiaan. Valiokunta piti perusteltuna työllistämiseen liittyvän 205 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Valiokunta korostaa, että ilman kaupungin työllistämistoimia kaupunki joutuisi maksamaan valtiolle nykyistä huomattavasti suurempaa sakkomaksua.

Kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti esitteli valiokunnalle erilaisten hankkeiden ja projektien vuodelta 2016 peräisin olevan käsittelykaavan ja antoi samassa yhteydessä katsauksen meneillään olevista ja suunnitteilla olevista hankkeista.

Lisätiedustelut: kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, puh. 050 455 2915.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland