EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta kokousti Karhukunnaalla

Elinvoimavaliokunta kävi arvokeskustelua, jonka pohjana oli valtuustoseminaarissa esille nousseita ajatuksia ja kehittämisideoita. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen osallistui keskusteluun. Yhteisesti todettiin, että Pudasjärveä koskevissa keskusteluissa kannattaa nostaa esille se, miten hyvin meillä menee ja että parempaan vielä pyritään. Pudasjärvelle on tulossa Hyvän mielen paikat -hankkeen myötä hyvinvointikoordinaattori. Paluumuuttajia olisi enemmän, jos molemmille osapuolille löytyisi työpaikka. Koetussa hyvinvoinnissa ja rakennetussa ympäristössä viihtyminen on keskeisiä asioita, joita kehitetään vahvasti.

Valtakunnallisesti on todettu, että kuntayrittämisellä on yleensä tähdenlennon tyylinen menestystarina. Kaupungin rooli ei ole toimia yrittäjänä vaan tukea yritystoimintaa. Keskustelussa nousi esiin aloittavien yrittäjien mahdollisuus matalan kynnyksen aloittamispaikkoihin. Kaupungin tehtävänä ei ole rakentaa kiinteistöjä, vaan niiden rakentaminen tulisi tapahtua yrittäjäpohjalta. Kaupungin kiinteistökanta on vanhaa ja huonokuntoista ja tällä hetkellä suuri rasite. Kaupunki voi auttaa infran rakentamisessa, mutta itse rakennukset tulisi rakentaa muulta pohjalta. Jostain syystä paikkakunnan yrittäjillä ei ole ollut riskinottohalua esimerkiksi siten, että he rakentaisivat oman teollisuushallin ja ottaisivat toimitiloihinsa muita yrittäjiä vuokralle. Paikkakunnalle pitää saada nostetta, jotta sijoittajat näkevät paikkakunnan varteenotettavana sijoittamiskohteena. Yrittäjien olisi rohjettava hakea EU-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen Todettiin, että tässä tarvittaisiin viestintää asenteiden muuttamiseksi.

Mökkiläiset ovat kaupungille tärkeä voimavara, joka kasvattaa Pudasjärven väkilukua ja positiivista aktiviteettiä eteenkin kesän aikaan. Vakavaraiset eläkeläiset ovat toinen tärkeä voimavara, joka täytyy huomioida. Laajakaista tuo mahdollisuuksia etätyöskentelyyn. Maahanmuuttajien työvoimareserviä tulee ottaa käyttöön esimerkiksi poromiesten tarjoamissa jäkälänkeruu- ja aitojen korjaamistöissä. Lisäksi todettiin, että sakkomaksut pitäisi pystyä käyttämään työllistämiseen eikä kuntaosuusmaksujen maksamiseen.

Hyvinvointivaliokunnan pyyntöön kommentoida OPS:n painopistealueita elinvoimavaliokunta esittää runsaasti konkreettisia toimintaideoita, jotka on lähetetty hyvinvointivaliokunnalle käsiteltäväksi.

Valiokunnan vuosikellon aiheita ei muutettu, vaan niitä käsitellään syventäen muiden tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden kanssa. Asioiden valmistelussa ja valiokunnan toiminnan kehyksenä ovat kuntasuunnitelma, toiminnan kehittämisohjelma, hyvinvointikertoimuksen painopistealueet ja talousarvio. Vuoden 2016 keskeisiä asioita ovat koettu hyvinvointi, paikkakunnan viihtyvyys, eri kansanryhmien kohtaamiset-kohtaamisten lisäämiset, työllisyys, yrittäjyys ja koulutus (työllisyyskoulutukset ja kaikki ikäryhmät). Osallistuvan budjetoinnin kehittämistä jatketaan edelleen.

Valtionvarainministeriöltä tulleeseen kyselyyn kunnille lakisääteisten asioiden keventämisehdotuksista elinvoimavaliokunta esittää lakivalmisteluun nostettavaksi ”Julkisessa rakentamisessa hirren käyttäminen vuonna 2018”.

Johtoryhmälle eteen päin vieteväksi valiokunta antoi aloitteen: Kehittämistoimi ja tekninen toimi aloittavat yhdessä kaupunkitaajaman ulkoilureittien (mm. Rantareitin, Sivakkaradan, Mustanlammen reitin ja Jyrkkäkosken alueiden) kehittämiseen ja kunnostamiseen mahdollistavan hankerahoituksen suunnittelun ja hakemisen.

veivo sointuSointu Veivo
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland