EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa virkeää asioiden käsittelyä

Elinvoimavaliokunta keskusteli laajasti kehitysjohtaja Jorma Pietiläisen esittelemästä kehitystoimen talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016. Toiminnan tavoitteina ovat työllisyyteen ja yrittämiseen liittyvät toimenpiteet, asukkaiden hyvinvoinnin kasvu sekä asukasmäärän vähenemisen pienentäminen.

Toimintamallin kehittäminen sektorimallista yhtenäisemmäksi, viestintästrategian tavoitteellisten arvojen löytäminen, yrittäjien nettikappaan liittyvän koulutuksen käynnistäminen, pienten ja keskisuurten yritysten kehityksen kasvattaminen sekä välityömarkkinoiden/osuuskuntatoiminnan nostaminen nousivat vahvasti kehityskohteiksi. Kylien aktivoituminen ja valokuidun mahdollisuudet huomioitiin kiitettävinä asioina. Yksilön vastuuta korostettiin aloitteiden ja uusien toimintamallien ideoinnissa. Valiokunta ohjeistaa kehittämistoimea kartoittamaan kaupungin alueella olevien tyhjien tilojen ja talojen käyttöön saamisen mahdollisuudet uusien asukkaiden houkuttamiseksi kuntaan. Teknistä toimea ohjeistetaan tutkimaan Oulun ja Pudasjärven välimaaston kaavoitusmahdollisuutta.

Valiokunta tutustui valmisteilla oleviin hankkeisiin ja valiokunnan esittämien aloitteiden ja asioiden etenemiseen. Valiokunta ohjeistaa johtoryhmää käsittelemään viranhaltioille/luottamushenkilöille laadittavan selkeän kokonaistaloudellisesti edullisten päätösten tekemisen laskentamallin toteuttamista. Laskentamalli painottuu Pudasjärven alueen näkökulmaan. Paikkakunnan viihtyvyys -teemakeskustelu synnytti useita konkreettisia ideoita. Keskustan viihtyisyyden lisääminen purkamalla ja siistimällä ränsistyneet alueet ja rakennukset, Kurenalan koulun alueen kehittäminen hyvinvointikeskusteemalla sekä idyllisyyttä ja houkuttavuutta lisäävän toiminta- ja oleskelualueen rakentaminen esimerkiksi Kirjakaupan läheisyydessä olevalle parkkipaikalle nousivat erityisesti esille. Kuntalaisia kannustetaan antamaan rohkeasti ideoita paikkakunnan viihtyvyyden kehittämiseen ja lisäämiseen.

Valiokunta valmistelee luottamushenkilöiden koulutustarve-esityksiä toimitettavaksi hallintojohtajalle tiedoksi. Vaihtoehto tekonurmelle -kansalaisaloitteen vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia. Työllisyyttä hoidetaan koko ajan käytettävissä olevilla työkaluilla. Tarvittavista lisäresursseista tehdään esitys kaupunginhallitukselle. Valiokunta muistutti, että OSAO:lla on runsaasti vapaita matkailualan koulutuspaikkoja. Kansalaisaloite koiranjäteastioiden järjestämisestä siirrettiin teknisen ja ympäristötoiminnan hoidettavaksi.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland