Työllisyys puhutti elinvoimavaliokuntaa

Elinvoimavaliokunta keskusteli Pudasjärven huolestuttavasta työllisyystilanteesta. Lokakuun 2015 tilaston mukaan työttömyysprosentti on kivunnut 18,2 %:iin. Pitkäaikaistyöttömien määrän ohella alle 25-vuotiaiden nuorten korkea luku, 59 nuorta, koettiin suureksi ongelmaksi. Suurin osa näistä nuorista on kirjoilla Pudasjärvellä, mutta he asuvat muilla paikkakunnilla. Heitä eivät maakunnan TE-toimiston virkailijat tavoita henkilökohtaisesti, koska nuoret asioivat TE-toimistoon sähköisesti.

Kehittämistoimi on ollut asian tiimoilta yhteydessä Oulun TE-toimistoon, joka ottaa nuoriin yhteyttä ohjaten heitä erilaisiin toimenpiteisiin kuten työkokeiluun Karhupajalle ja muihin paikkoihin. Todettiin, että paikkakunnalla on nuorille toimintamahdollisuuksia, mutta yhteyden saaminen työttömiin nuoriin on haasteellista. Hitsareille ja CNC-osaajille on tarvetta maakunnassa eteenkin Taivalkoskella.

Yli 1000 päivää työttöminä olleiden saaminen johonkin toimenpiteeseen on vaativaa työtä. Kuitenkin työtoimenpiteisiin osallistuneiden palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Asiakas on itse huomannut aktivointijakson parantaneen hänen elämänlaatuaan ja uskoa tulevaisuuteen. Keskusteltiin TYP/MYP-muutosesta ja pohdittiin työllistämisen siirtämisestä kokonaan kunnille.

Valiokunta päivitti kehittämis- ja toimintatukien 2016 painopisteitä ja kriteereitä. Palvelusuunnittelija Ritva Kinnula kertoi, että 2014-2015 jaetut tuet ovat kattaneet tasaisesti koko kunnan alueen. Kylien toiminta ja aktiivisuus on ollut erittäin positiivista. Tuet tulevat hakuun 7.1.-8.2.2016. Ohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta. Elinvoimavaliokunta oli yksimielisesti kehittämisjohtaja Jorma Pietiläisen esittelemän yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan aloittamisen kannalla. Kaupunki luo puitteet läpinäkyvälle normaalia yritystoimintaa häiritsemättömälle osuuskuntapohjaiselle toiminalle, jolla on tavoitteena saada kaikki työttömät erilaisiin kunkin toimintakykyä vastaaviin aktivointitoimenpiteisiin.

Valiokunta esitti luottamushenkilöiden koulutustarpeen suuntautuvan osallistavaan budjetointiin, luottamushenkilöiden roolin selventämiseen, ihmisten innostamiseen, elinkeinojen kehittämiseen-tulevaisuuden foorumi, uuteen kuntalakiin, soteasioihin, MYP/TYP:iin, hankintalakiin, tiedotukseen7kaupungin nettisivujen käyttöön sekä valiokunnan sisäisen ”kehityskeskustelun”-à kehittämistarpeet/tavoitteet toteuttamista. Webrobolikyselyllä tehdyn valiokunnan toiminnan arvioinnin tulosten käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja