EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta kokousti Innolukiolla

Lukion ja Rimminkankaan koulun vs. rehtori Markku Rajala kertoi yläkoulussa olevan tällä hetkellä 300 ja lukiossa 100 oppilasta. Opetuspisteitä on viime vuosina öllut useita sisäilmaongelmista johtuen. Innolukio on toiminut Hirsikampukselle valittavien kalusteiden koetilana.

Tällä hetkellä ammatillinen koulutus vetää nuoria enemmän kuin lukio. Nyt on lukion tuotteistamisen aika. Pudasjärvellä kaksoistutkinnon suorittajia on tällä hetkellä 4 oppilasta. Ensi syksynä 7-luokkalaiset mahtuvat neljään ryhmään aikaisemman kuuden sijaan. Tulevaisuudessa näillä oppilasmäärillä lukion oppilasmäärät tulevat pienemään, jos nykyinen trendi jatkuu. Verkostointi ja markkinointi ovat avainasemassa pohdittaessa miten nuoria saadaan innostumaan Pudasjärvestä.Erityislahjakkuuksia ajatellen musiikin, urheilun yms. opiskelu tulisi olla järjestelmällistä päiväkodista lähtien läpi peruskoulun ja lukion.

Rajalan mukaan lukion toimintaa tulee erikoistaa lisäopiskelijoiden saamiseksi muualta ja oman paikkakunnan nuorten jäämiseksi paikkakunnalle. Esimerkikeinä ovat erälukio ja lentopallolukio. Erälukion osalta yhteistyökumppanina voisi olla Riistanhoitopiiri. Myös maaseudun näkyvyyden ja elinkeinojen mahdollisuudet tulisi nostaa osaksi opetusta.

Rajala kertoi NY-yritystoiminnasata (nuorten yrittäjyystoimintaa). Koulu on perustanut osakeyhtiön, johon oppilaat ovat sijoittaneet pienen panoksen. Kevään 2015 kokouksessa yhtiön osakkeet myytiin seuraavalle vuosikurssille. Toimintamalli oli erinomainen esimerkki oppilaille osakeyhtiön toiminnasta. Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat yllättäneet käsityötaidoillaan positiivisesti. Osaaminen on sitä tasoa, että näillä taidoilla pärjäisi yrittäjänä ja heillä olisi paljonannettavaa muillekin. Elinvoimavaliokunta totesi, että toimintamallin kehittämistä tulee tukea voimakkaasti, jotta paikkakunnan 2. asteen oppilaitokset saadaan säilymään paikkakunnalla. Tärkeää olisi olla kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma päiväkoti-iästä aikuisuuteen asti, jolla oma paikkakunta aletaan nähdä vakituisena asuinpaikkana myös myöhemmällä iällä.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kertoi joulukuun 2015 olleen ensimmäinen kuukausi, jolloin valtion kiristyneet toimenpiteet näkyvät selvästi. Työttömyysprosentti oli 19,8. Korkeasta työttömyysprosentista huolimatta kaupungin maksettavaksi lankeavat työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat alentuneet tuhansia euroja kuukaudessa suunnitelmallisen pitkäaikaistyöttömien aktivoimisen ansiosta Kuntouttava työtoiminta on kaupungin kannalta edullista aktivointia. Joissain erityisissä tapauksissa ns. kovalla rahalla työllistäminen on kannatettavaa myös kaupungin kannalta, koska se säästää pitkällä aika välillä kaupungin kuntaosuusmaksuja ym.kuluja. Keskustelussa nousi esiin Eezy-toiminnan kautta tapahtuva työ. Vuoden alusta se on valtion taholta muutettu yrittäjätoiminnaksi, joten sen käyttäminen tulee vähenemään.Työhönvalmentaja Outi Karjalainen aloittaa 22.3.2016 kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen tukena.

Yhteiskunnallisen yrityksen eli ns. uuden työn tehtaan perustaminen viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään aikana. Asiaa on valmisteltu tuotesuunnittelun ja osaamisen tason näkökulmasta. Kehittämisjohtaja painotti, että uuden työn tehtaan ympärillä tulee olla monia toimijoita, jotta toiminta ei perustu yhteen henkilöön, yritykseen tai osuuskuntaan. Paikkaa voidaan luonnehtia neuvontakeskukseksi, joka palvelee kaikkia kuntalaisia, työttömiä, maahanmuuttajia, yrittäjyyshalukkaita ym. Vaikka uuden työn tehdas olisi keskustaajamassa, niin toiminnan tarkoitus on hyödyntää myös sivukylien osaamista eri toimipisteissä. Kierrätys ja luonnon varojen hyödyntäminen nostettiin esille uuden työn tehtaan tuotteistamisessa.

Elinvoimavaliokunta keskusteli kuntastrategian päivittämiseeen liittyen päätehtävistään elinvoiman säilyttäminen, elinkeinojen vahvistaminen, työllisyys ja maahanmuuttotyö. Kuntastrategissa tulee luoda tahtotila, jossa elinvoimaisuus säilyy. Pudasjärvi ei suostu siihen, että maaseutu näivettyy, sillä maaseutu on mahdollisuus. Kehittämistoimi valmistelee elinvoimavaliokunnan osalta kuntastrategiaa käydyn keskustelun pohjalta.

Elinvoimavaliokunta keskusteli kaupungin asuntotilanteesta todeten asuntojen tason olevan hyvin vaihteleva ja totesi, että kaupunginhallituksen tulee kiinnittää huomiota kaupungin vuokra-asuntotilanteeseen ja toimeksiantaa asiaa hoitavalle taholle asuntotilanteen toimntasuunnitelman laatiminen.

Elinvoimavaliokunta kiinnitti huomiota kaupungin nettivuilta puuttuvaan hirsibrandiin, jonka tulee näkyä heti, kun aukaisee kaupungin nettisivut. Elinvoimavaliokunta osallistuu Laavu-hankkeen järjestämään Maaseutuseminaariin 2.3.2016. Elinvoimavaliokunta ehdottaa kevään 2016 kuntalaisten kyselytunnin aiheeksi: "Kysy maahanmuutosta". Kehittämisjohtaja vie aiheesta esityksen johtoryhmälle

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland