Hyvinvointivaliokunta kokoontui 13.4.2016 Inno-lukion tiloissa

Vs. rehtori Markku Rajala esitteli hyvinvointivaliokunnalle lukion toimintaa ja lukion kehittämissuunnitelmia. Lukiossa opiskelee noin 100 oppilasta ja suurin osa opettajista opettaa niin yläkoulussa kuin lukiossa. Viimeisten vuosien aikana päteviä opettajia on hakeutunut avoinna oleviin tehtäviin aikaisempia vuosia enemmän. Tällä hetkellä lukion resurssit on jouduttu suuntaamaan olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen väistötiloissa, mutta tulevaisuudessa olisi mahdollista tehdä toimenpiteitä lukion toiminnan kehittämiseksi.

Tällä hetkellä Pudasjärven lukio on yleislukio, kuten lähes kaikki muutkin Suomen lukiot. Tarkasteltiin Ylivieskan ja Pihtiputaan lukion esimerkkejä uudenlaisesta ajattelusta, jossa lukion opiskelija voi valita erikoislinjan. Ylivieskassa ja Pihtiputaalla erikoislinjoja ovat mm. hiihto-, keihäs-, jalkapallo-, pesäpallo-, jääkiekko- ja partiolinja. Ajatuksena on, että jokaisena aamuna on varattu työjärjestyksessä tunti oman linjan mukaiseen toimintaan, jossa tarjotaan valmennusta kyseissä lajissa/toiminnassa.

Hyvinvointivaliokunta ehdotti, että kiinnostusta eri linjoihin tulisi kysyä nykyisiltä yläkoululaisilta. Opettajien rekrytoinnissa tulisi huomioida monipuolisuus siten, että opettajat voisivat toimia esimerkiksi valmennustoiminnassa. Lisäksi koettiin tärkeäksi, että konkreettisia päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään lukion kehittämissuunnitelman suhteen.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli myös ammattikoulun vetovoimaisuuden kehittämisestä. Tämä onnistuisi parhaiten uusia koulutuslinjoja kehittämällä. Esimerkiksi lähihoitajan tai kotitalouslinjan perustaminen voisi tuoda lisää opiskelijoita.

Kokouksen lopuksi hyvinvointivaliokunta kuuli Hirsikampuksen käyttöönoton edistymisestä sekä pohti valiokuntatyöskentelyn painopisteen siirtämistä entistä laajempiin kokonaisuuksiin, jotta syvällisemmälle perehtymiselle jäisi enemmän aikaa.