Hyvinvointivaliokunta kokoontui 19.5.2016

Ensimmäiseksi Birgit Tolonen esitteli Tuure Holopaisen laatimaa suunnitelmaa Kulttuurikeskus Pohjantähden kehittämiseksi. Suunnitelma on laadittu vuonna 2012, mutta tähän mennessä hankkeeseen ei ole ollut saatavissa rahoitusta. Todettiin, että suunnitelmaa on syytä päivittää ja asiaa tulee pohtia monelta eri näkökulmalta. Hyvinvointivaliokunta jatkaa asian työstämistä.

Ma. Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski esittäytyi ja kertoi samalla, että Pudasjärven kirjasto on parhaillaan siirtymässä OUTI-kirjastokimppaan ja KOHA-kirjastojärjestelmän käyttöönottoon. Kirjasto on saanut kahteen hankkeeseen rahoitusta aluehallintovirastolta: lukutaitoa ja kansainvälisyyttä edistävä hanke sekä omatoimikirjaston perustaminen.