EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta kokoontui 18.2.2016

Ennen varsinaista kokousta valiokunta tutustui Pudasjärven Suomistartti-koulutukseen, joka on suunnattu kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä perhesiteiden kautta Suomeen muuttaneille henkilöille. Suomistartti-koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä samalla tutustuen paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin. Opetus on joustavaa siten, että uudet opiskelijat voivat aloittaa koulutuksessa kesken lukukauden eikä opiskelupaikkaa tarvitse odottaa.

Kokouksessa pohdittiin kuntalaisaloitetta, jossa ehdotetaan senioripassin etujen laajentamista koskemaan myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä. Etuuden laajennus koskisi noin 700 pudasjärveläistä, joista arvioidaan noin 10% hyödyntävän etuuden. Senioripassi maksaa tällä hetkellä 35eur/vuosi ja se mahdollistaa Puikkarin uimahallin ja kuntosalin käytön. Senioripassiin ovat oikeutettuja tällä hetkellä yli 65-vuotiaat pudasjärveläiset. Puikkarin tulot tulisivat uuden käytännön myötä laskemaan, mutta satsaus kuitenkin kannattaisi, sillä hyvinvoinnin lisääminen omaehtoisen liikunnan avulla säästää kustannuksia terveydenhuollossa. Hyvinvointivaliokunta piti aloitetta tärkeänä ja päätti viedä asiaa eteenpäin kaupunginhallitukseen.

Kokouksessa keskusteltiin myös valiokuntien roolista kaupungin päätöksenteossa. Valiokuntien tehtävänä on mm. osallistua asioiden valmisteluun ennen varsinaista päätöksentekoa, tehdä aloitteita sekä edistä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland