EN | RU | FI

Talouden sopeuttamistoimet vaikuttavat myös yhdistysten tukiin ja avustuksiin

Yhteisöllisyysvaliokunnan marraskuun kokouksessa jatkettiin yhdistysten investointitukien periaatteiden päivitystä muiden valiokuntien ohjausesitysten pohjalta. Kaikki valiokunnat suhtautuvat myönteisesti kylätoimikuntien ja eri yhdistysten omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin rakentamis- ja investointihankkeisiin, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. Kaupungin on kuitenkin painotettavana taloustilanteen mukaisesti myönnettävien investointitukien tapauskohtaista harkintaa. Hankekohtaisen investointiavustuksen maksimimääräksi ehdotetaan 10 000 €. Ohjausesitys viedään seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vuosittain jaettavien kehittämis- ja toimintatukien osalta tukien toivottiin painottuvan yleishyödylliseen toimintaan.  Liian tiukkoja kriteerejä ei kannata kuitenkaan lähteä tekemään, koska toimijat tietävät itse, että millaisiin asioihin he minäkin vuonna tarvitsevat kaupungin tukea. Tätä tukee myös syksyn 2020 aikana tehty Kyläkierros, jossa todettiin eri yhdistysten ja yksityisten erittäin aktiivinen, monipuolinen ja hyvinvointia tukeva toiminta. Liian tiukka ehtojen sanelu voi kääntyä itseään vasten ja jo vuosia tehty hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa voisi vaarantua.  Kaupungin vähenevillä resursseilla kolmannen ja neljännen sektorin toimivuus on entistä tärkeämpää. Niiden toiminta on osa kaupungin palvelutuotantoa.

Kehittämis- ja toimintatukien toimintamalli sinällään on ollut toimiva ja muutosten tulee olla mahdollisimman pieniä. Tukisumman alenema ei vaikuta yhtä hakijaa kohden ratkaisevan paljon, joten tässä talouden tilanteessa tukien kokonaissummaa on alennettava. 

Yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesityksessä todetaan, että talouden sopeuttamisohjelman ohjausryhmän esitys avustusten euromäärien vähäisen pienennyksen osalta on perusteltua. Kehittämis- ja toimintatukien avustusten myöntöperusteisiin ei tehdä muutoksia vaan ne sovitaan vuosittain käytävissä valmisteluissa. Avustuksen hakija ei voi olla poliittinen eikä uskonnollinen yhteisö.

Lisätietoja antavat yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, puh. 0400 388 268 ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen, puh. 050 454 8230

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland