Arkisto

Arkisto

Nivankankaan asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus

Pudasjärven kaupunki suunnittelee Nivankankaalle uutta pientalojen asuinaluetta. Alue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamontien risteyksen...

19.8.2022

Lue lisää

Arkisto

Yhteysviranomaisen lausunto Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta YVA-suunnitelmavaiheen lausunnot ja mielipiteet...

17.8.2022

Lue lisää

Arkisto

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos nähtäville

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt valmisteluvaiheen kuulemiseen. Kaava käsittelee aluerakennetta,...

8.8.2022

Lue lisää

Arkisto

Asemakaavan muutos Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteli 14 tontit 2 ja 4

Suunnittelualue sijaitsee Kurenalan keskustassa, kaupungintalon ympäristössä, rajoittuen Varsitiehen, Pappilantiehen ja Kauppatiehen....

22.7.2022

Lue lisää

Arkisto

Nivankankaan asemakaavaluonnos nähtävänä

Suunnittelualue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamontien risteyksen koillispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Kurenalta pohjoiseen....

22.7.2022

Lue lisää