Kuulutukset

Kuulutukset

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, eläinsuoja, MYT Laakkonen Jyrki ja Jarkko, Korentokangas, Pudasjärvi

MTY Laakkonen Jyrki ja Jarkko hakee YSL 29 §:n mukaista lupaa eläinsuojan toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi korentokankaan alueella....

24.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Lähteenmäen asemakaavan osittainen muutos

Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta sekä mahdollisuudesta lausua mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä...

23.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutus meluilmoituksesta, rakennusjätteen murskaaminen, Sähkötie 2, Pudasjärvi

Purkupiha Oy on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §). Ilmoituksen mukaan...

20.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Vesilain mukainen päätös

Hakija Peeaa Oy Dnro PSAVI/506/2020 Päätösnro 74/2022 Asia Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalla Rääppänä...

19.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen 31.5.2022

Valtuuston kokous pidetään Hyvän olon keskuksen Pirtin Kurkisalissa, tiistaina 31. päivänä toukokuuta 2022 alkaen klo 16:00. Kokousta...

18.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: EMX...

13.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta luvanvaraisen toiminnan olennaiseen muuttamiseen, louhinta, murskaus, Rudus Oy, Kuivaniemi, Ii

Rudus Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa luvanvaraisen, kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja murskausta koskevan toiminnan...

13.5.2022

Lue lisää

Asuminen ja rakentaminenKuulutukset

Yksityistieavustusten haku on alkanut – lue myöntämiskriteerit ja ohjeet hakemiseen

Pudasjärven kaupungin valtuusto on hyväksynyt 8.10.2020 Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt. Yksityisteiden avustustoiminta...

11.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Asiavirheen korjaaminen, ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus, Utajärven riistanhoitoyhdistys, Utajärvi

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 04.05.2022 Asian diaarinumero: 617/11.01.04/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

4.5.2022

Lue lisää