Kuulutukset

Kaupunki ja hallintoKuulutukset

Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen 16.2.2023

Valtuuston kokous pidetään Hyvän olon keskuksen Kurkisalissa, torstaina 16. päivänä helmikuuta 2023 alkaen klo 16:00. Kokousta voi...

3.2.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Päätös, maa-aines- ja ympäristöluvan peruuttaminen, Sattula, Veneheitto, Vaala

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 01.02.2023 Asian diaarinumero: 1198/11.01.00/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

1.2.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan muuttamisesta, Siimeksen LuomuMaito Oy, Pelsonsuo, Vaala

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 01.02.2023 Asian diaarinumero: 633/11.01.04/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

1.2.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Malminetsintälupahakemus, Mustavaara West

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija:...

1.2.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Pudasjärven Turvetyö Oy Dnro PSAVI/12085/2022 Asia Iso-Ahmasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja...

31.1.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Nivankankaan katusuunnitelman luonnosvaiheen kuuleminen

Pudasjärven kaupunki asettaa Nivankankaan asemakaava-alueelle sijoittuvan Nivankankaan katusuunnitelman luonnokset maankäyttö- ja...

27.1.2023

Lue lisää

Kaupunki ja hallintoKuulutukset

Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi vuodelta 2022

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto ovat suorittaneet kaupunginjohtajan kanssa johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen...

26.1.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Korentokangas, Kuljetuspudas Oy, Pudasjärvi

Asia koskee: MAA-AINESLUPA, KORENTOKANGAS, KULJETUSPUDAS OY, PUDASJÄRVI. Kuljetuspudas Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen...

24.1.2023

Lue lisää