EN | RU | FI

Esiopetus

 • Ensi syksynä Lakarin kouluun tuleville 1. luokkalaisille (2012 synt.) ja esioppilaille (2013 synt.) järjestämme tutustumistilaisuuden perjantaina 3.päivänä toukokuuta 2019 kello 11.00-13.00.

  Tutustumispäivä aloitetaan kokoontumalla koulun juhlasaliin.

  Koulutulokkaiden ja esikoulutulokkaiden tutustuessa koulutyöhön huoltajille järjestetään Lakarin koulun salissa tiedotus- ja keskustelutilaisuus kouluun liittyvistä asioista. Tilaisuuden jälkeen huoltajille tarjotaan kahvit ruokalassa. Kahvin jälkeen noin klo 12.40 huoltajat voivat mennä tutustumaan lapsen luokkaan, opettajaan ja tuleviin luokkakavereihin.

  Päivän aikana esikoulutulokkaat ja koulutulokkaat nauttivat kouluaterian ja opettajat pitävät heille tutustumistuokion. Kello 13.00 tulokkaat pääsevät kotiin.

  Huoltajan saapuminen koululle on toivottavaa. Ensimmäinen koulumatka äidin ja isän kanssa on turvallisin.

   

  Yhteistyöterveisin

  Hely Forsberg-Moilanen

  koulunjohtaja

 • Hyvinvointivaliokunta kokoontui 16.3.2016. Kokouksen pääasiallisena aiheena oli tutustua Pudasjärven kaupungin päivähoitoon, joten kokous järjestettiin Päiväkoti Pikku-Paavalin tiloissa. Päivähoidon ohjaajat Jaana Rajala ja Merja Kemppainen esittelivät toimintaa ja kertoivat, että Pikku-Paavalin päiväkodista on tullut haluttu ja pidetty hoitopaikka.

 • Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen sen jälkeen, kun äitiys-, isyys tai vanhempainrahaoikeus päättyy.  Pudasjärven kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslain 11 §:ää ja rajaa varhaiskasvatusoikeuden 20 h/viikko niiltä perheiltä, joissa vanhemmat eivät työskentele, opiskele tai ole yrittäjänä kokoaikaisesti. Subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen perustuvaa osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 7.45-15.15 välillä.

  varhaiskasvatuspalveluiden ja palvelusetelin hakeminen

  Kaupungin varhaiskasvatuspalveluita sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä on haettava kahta (2) kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, voidaan hoitopaikka myöntää heti ja viimeistään kahden viikon kuluessa hakemisesta. Mikäli jompikumpi lapsen vanhemmista / huoltajista on työtön, on päivähoitoa haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkua.

  Uudet asiakasperheet

  Asiakkaat, jotka eivät aiemmin ole olleet Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa asiakkaina, hakevat palveluita alla olevien linkkien kautta. Linkit eivät vaadi tunnistautumista.

  Aiemmin varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaina olleet perheet

  Näihin palveluihin kirjaudutaan pankki –tai mobiilitunnuksilla. Järjestelmä hakee valmiiksi mm. perhe-, osoite –ja yhteystiedot väestörekisteristä.

  Huomioi, että tunnistautumisen kautta pääset myös lapsinäytöltä hyväksymään tarjotun paikan tai irtisanomaan palvelun.  Nämä tehdään lapsikohtaisesti—lapsen nimen kohdalta.

  Myös tulotietoja liitteineen laitetaan tunnistautumalla palveluun.

  palvelumuodot

  Palvelumuoto valitaan sekä kaupungin että palvelusetelillä ostettavassa varhaiskasvatuksessa vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Palvelumuodon vaihtuminen edellyttää uuden hakemuksen toimittamista sähköisesti muutosta edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä.

  • Kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Kokopäivähoito 16 pv/kk tai 75 h/2 vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 10 pv/kk tai 50 h/2 vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 5 pv/2 vkoa tai 40 h/2 vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Tilapäinen osa- tai kokopäivähoito, enintään 5 pv/toimintavuosi (1.8-31.7.)

  Kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa valitaan esiopetuksen lisäksi tarvittava palvelumuoto.

  • esiopetus + kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 16 pvää/kk tai 75 h/2vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 10 pvää/kk tai 50 h/2vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus + 40 h/2vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)

  varhaiskasvatustoimisto

  Käyntiosoite:
  Pikku-Paavalin päiväkoti, 2. krs
  Puistotie 1
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku

  Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

  Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.

  Lue lisää tietovarannosta ja sen sisältämistä tiedoista tästä tiedotteesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland