EN | RU | FI

Esiopetus

  • Hyvinvointivaliokunta kokoontui 16.3.2016. Kokouksen pääasiallisena aiheena oli tutustua Pudasjärven kaupungin päivähoitoon, joten kokous järjestettiin Päiväkoti Pikku-Paavalin tiloissa. Päivähoidon...

  • Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen sen jälkeen, kun äitiys-, isyys tai vanhempainrahaoikeus päättyy.  Pudasjärven kaupunki...

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland