EN | RU | FI

Hirsikampus

 • Salivuorot ovat voimassa sisäliikuntakaudella 2019-2020. Muutokset ovat mahdollisia.

  Tilojen avaimet

  • Tuomas Sammelvuo -sali: kulkulätkän lunastus ja päivitys Puikkarin kassalta
  • Hirsikampus: kulkulätkän kuittaus, Heino Ruuskanen
  • Lakarin koulu: avaimen kuittaus koululta; Hely Forsberg-Moilanen
  • Ryhmäliikuntatila: kulkulätkän kuittaus Puikkarin kassalta

  Lisätiedot

  Heino Ruuskanen
  p. 0400 346 097
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Pudasjärven kaupunki on vuodesta 2011 lähtien kannustanut lukion ja ammattioppilaitoksen opiskelijoita myöntämällä jokaiselle opintonsa aloittaneelle avustuksen. Avustuksen määrä on 379 euroa, josta puolet maksetaan ensimmäisen lukuvuoden syksyllä ja toinen puoli toisen lukuvuoden keväällä.

  Stipendit jaettiin opintonsa Pudasjärvellä tänä syksynä aloittaneelle 112:lle toisen asteen opiskelijalle Pudasjärven Hirsikampuksella 13.11.2018 ruusujen ja kakkukahvien kera.

  Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjäkannusti puheessaan opiskelijoita pitkäjänteiseen opiskeluun, sillä se on avain jatko-opintoihin ja työelämään, ja siihen stipendikin kannustaa. Hän nosti esiin elinikäisen oppimisen merkityksen nopeasti muuttuvassa työelämässä, jossa on jatkuvasti opittava uusia asioita. Kälkäjä muistutti opiskelijoita pitämään huolta myös omasta jaksamisestaan. Ystävien ja perheen tuki sekä harrastukset ovat tärkeitä ja oppilaitosten tukipalveluita kannattaa käyttää aina, kun siltä tuntuu.

  Lukiolaisten puolesta Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme kiitti Pudasjärven kaupunkia opiskelijoiden tukemisesta. Lehtori Keijo Ruonala OSAO:lta kiitti kaupunkia ammattiin opiskelevien kannustamisesta ja muistutti, että myös ammatillisista opinnoista on mahdollista jatkaa opintopolkua aina korkeakouluopintoihin saakka.

 • Ole mukana tekemässä hirsipääkaupungista entistä tunnetumpaa ja jaa linkkiä! Video on kaupungin ja Moderni hirsikaupunki -hankkeen yhteistyötä.

 • Aika: 1.10. 2018 kello 15.00- 16.30
  Paikka: Iso neuvotteluhuone
  Kokoonpano:
  Juha Pätsi, puheenjohtaja, apulaisrehtori
  Sari Poropudas, sihteeri (esityslistat + muistiot), Oppilashuoltotiimin vetäjä
  Irja Luokkanen, terveydenhoitaja (yläluokat)
  Sari Nieminen, terveydenhoitaja (alaluokat),
  Jonna Puhakka, kuraattori (alaluokat)
  Suvi Kipinä, kuraattori (yläluokat ja lukio), pois
  Marita Hankila, nuorisotyöntekijä
  Heidi Timonen, ruokahuollon päällikkö, pois
  Harri Kujala, vahtimestari, pois
  Mikko Raappana, liikuntatiimi
  Kaisa Liikanen
  Natalia Saraste
  Minna Tyni, Kiva-tiimi
  Jenny Turpeinen, AP/IP – toiminnasta vastaava koulunkäynninohjaaja, pois
  Tuula Niskakangas, opinto-ohjaaja
  Markku Rajala, opinto-ohjaaja, lukio, pois
  Johanna Hemmilä, vanhempaintoimikunta
  oppilaskunnan edustaja Jesse Pyykkönen
  lukion oppilaskunnan edustaja Arttu Isomursu, pois
  Leni Alatalo, opiskelija

  1.Edellisen kokouksen muistio

  Kokouksessa käytiin läpi 15.5.2018 koulukohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio.

  2.Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilas – ja opiskeluhuoltohuoltosuunnitelman päivittäminen ja vastuualueet, Sari Poropudas

  Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoa on päivitetty Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen uusimpien ohjeiden mukaan. Kokouksessa käydään läpi oppilashuoltosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tarkennukset ja päivitykset. Oppilashuoltosuunnitelma on käsitelty jo Hirsikampuksen oppilashuoltotiimissä.

  Keskustelua asiasta:

  Todettiin, että Hirsikampuksen koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan on linjattu Hirsikampuksen yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskeluhuoltoon liittyvät toimintamallit ja vastuualueet. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanoa on päivitetty uusien THL:n ohjeiden mukaan niin, että ryhmän kokoonpanoon on lisätty koulun muita ammattilaisia ja ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Hirsikampukselta mukaan on kutsuttu ruokapalvelupäällikkö Heidi Timonen, vahtimestari Harri Kujala ja AP/IP – toiminnasta vastaava koulunkäynninohjaaja Jenny Turpeinen. Koulun ulkopuolisista yhteistyökumppaneista on mukana nuorisotyöntekijä Marita Hankila.

  Hirsikampuksen koulukohtainen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma on luettavissa Hirsikampuksen kotisivuilta. Huoltajille ja oppilaille laitetaan myös Wilmaan linkki, jonka kautta pääsee lukemaan suunnitelman.

  3. Koulunhyvinvointiprofiili

  Hirsikampuksen yksi kehittämiskohde lukuvuonna 2018-2019 on koulun hyvinvoinnin edistäminen. Aikaisempina vuosina luokkien hyvinvointikyselyitä on tehty Wilman kautta. Kysely on suunnattu luokanopettajille ja luokanvalvojille. Tuloksia on käyty läpi koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä.

  Tänä syksynä Hirsikampus on liitetty Koulunhyvinvointiprofiili - ohjelmaan, joka mahdollistaa modernin, reaaliaikaiseen tietoon perustuvan hyvinvoinnin seurannan koululla. Tieteellisesti päteviin ja kattavasti testattuihin kysymyksiin vastataan verkkopalvelun kautta. Vastausten tarkastelu onnistuu reaaliaikaisesti ja sen kautta voi myös verrata oman koulun hyvinvointiprofiilia myös muihin Suomen kouluihin.

  Oheisesta linkistä, voi tutustua Koulunhyvinvointiprofiili.fi – ohjelmaan. https://koulunhyvinvointiprofiili.fi/tietoa-palvelusta

  Oppilashuoltoryhmä päättää, kuinka monta kertaa kysely toteutetaan koululla ja miten kyselyn tuloksia käsitellään.

  Sari Poropudas on Hirsikampuksen hyvinvointiprofiilin ylläpitäjä.

  Keskustelua asiasta:

  Todettiin, että sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvoinnin seuraaminen ja arviointi ovat erittäin tärkeitä asioita. Kyselyjen perusteella voidaan puuttua epäkohtiin ja suunnata resursseja sinne, mihin niitä eniten tarvitaan. Kyselyä voidaan myös käyttää kohdennettuna tietyille luokille, joilla on haasteita esimerkiksi työrauhassa tai sosiaalisissa suhteissa.

  Keskusteliin myös siitä, mitä kyselyitä Hirsikampuksella tehdään oppilaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyen vuosittain. Alla yhteenveto kyselyistä:

  • Vuosittaiset terveydenhoitajien tekemät tarkastukset. Tarkastuksiin liittyy oppilaille annettava ennakkokysely, jonka käydään tarkastuksessa läpi.
  • Ensimmäisen, viidenennen ja kahdeksannen luokan oppilaille tehtävät laajat terveystarkastukset, joissa on mukana oppilaan lisäksi myös huoltaja. Tarkastuksiin liittyy myös kysely, jonka täyttävät sekä luokanvalvoja/ luokanopettaja, oppilas ja huoltaja.
  • KiVa – kouluun sisältyvät kyselyt tehdään kaikille alaluokkien oppilaille huhtikuussa 2019

  Päätettiin, että hyvinvointikysely suunnataan 6.- 9. luokan oppilaille kaksi kertaa lukuvuodessa. Oppilashuoltotiimi päättää kyselyn ajankohdan ja kyselyyn otettavat aihekokonaisuudet. Henkilökunnan hyvinvointiprofiili tehdään niin ikään kaksi kertaa lukuvuodessa Hirsikampuspalaverien yhteydessä. Esitettiin myös, että kyselyä voitaisiin käyttää myös lukioissa. Lukiotiimi päättää kyselyn käytöstä lukio-opiskelijoille. Tulokset käsitellään koulukohtaisessa oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmässä. Henkilökunnan kyselyiden tuloksia voidaan käsitellä myös Hirsikampus - palaverissa.

  4. MOVE!

  Liikunnan opettaja Mikko Raappana kertoo Move – testeistä ja niiden tuloksista.

  Keskustelua asiasta:

  Move! – mittaukset ovat saaneet paljon negatiivista huomiota viime aikoina lehdistössä Move – mittausten aikana tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi. Liikunnan opettajat haluavat korostaa, että mittaukset ovat vain hyvin pieni osa liikunnanopetusta ja varsinkin koko koulun käyntiä. Liikunnan opettaja Jari Outila lähetti koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tiedotteen aiheeseen liittyen:

  Miksi Move!-mittauksia tehdään?

  Move!-mittausten tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikuntaan ja kerätä tietoa heidän fyysisestä toimintakyvystään opettajien ja kouluterveydenhuollon työn tueksi.

  Move! on pedagoginen työkalu, jolla edistetään lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja heidän selviämistään arkipäivän fyysisistä haasteista. Esimerkiksi hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä oppimiseen, työkykyyn ja alentuneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Move! on moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

  Mittaukset ovat turvallisia

  Opetushallitus selvitti mittausten turvallisuutta yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa. Opetushallitus pyysi lisäksi niistä puolueetonta arviointia UKK-instituutilta, joka ei ole ollut mukana Move!- järjestelmän valmistamisessa.

  Kodin ja koulun välinen tiedonkulku edistää oppilasturvallisuutta

  Koulu vastaa turvallisesta oppimisympäristöstä. Opetuksen järjestäjien tulee huolehtia, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move!-ohjeet ja noudattavat niitä. Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

  Koulun tulee pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta mittausten turvalliseen suorittamiseen.

  Liikunnan lehtori Mikko Raappana esitteli tämän syksyn 8. luokan oppilaiden Move!- testien tulokset.   Mikko toi esille tuloksiin vaikuttavana tekijänä motivaation puutteen osalla oppilaista. Hän totesi myös, että Move! – mittaukset eivät ole vielä saaneet oppilaiden keskuudessa sitä merkitystä, mikä testien tavoite on. Ensi vuonna saadaan ensimmäisen kerran Move!- mittauksista valtakunnallista tietoa, jonka pohjalta voidaan tarkastella Hirsikampuksen oppilaiden tuloksia myös tarkemmin.

  Mikko toi esille muutamia yksittäistä huomiota testituloksista. Viivajuoksun tulokset olivat heikentyneet viime vuodesta varsinkin heikoimman kolmanneksen osalta sekä tytöillä että pojilla. Huolestuttavaa oli, että erityisesti pojista melkein puolet jäi heikoimpaan kolmannekseen. Tämä osio mittaa oppilaan fyysistä kestävyyttä.

  Tytöillä ylävartalon voima ja varsinkin ylävartalon liikkuvuus ovat hyvässä kunnossa. Tytöistä 75% ylettyi ylävartalon liikkuvuuden tuloksissa parhaimmalle tasolle. Tulokset ovat parantuneet tytöillä viime vuoteen verrattuna. Pojilla oli heitto- kiinniotto – osio parantunut viime vuodesta.

  Yleinen trendi on että, kestävyyskyky heikkenee koko ajan. Tämä on huolestuttavaa myös kansanterveyden näkökulmasta.

  Mikko kertoi, että mittausten tulokset ovat mennyt sekä huoltajille että terveydenhoitajille. Ne käydään läpi huoltajien luvalla 8. luokkalaisen laajojen terveystarkastusten yhteydessä. Mikko totesi, että Move! – mittausten tulosten käsittely myös koululääkärin kanssa voi herätellä oppilaita seuraaman oman kunnon kehittymistä.

  Viidennen luokan MOVE-tulokset käsitellään seuraavassa koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä samalla kun viidensien luokkien laajojen tarkastusten tulokset esitellään.

  Move!- mittaukset on saatu kokonaisuudessa Pudasjärvellä hyvin toimimaan, koska terveydenhuolto on lähtenyt mukaan alusta lähtien ja tuloksia käytetään osana laajoja terveystarkastuksia. Oppilaan turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että oppilaat ja huoltajat välittävät oppilaan tarpeellisen terveystiedon ainakin kouluterveydenhuollolle. Koulun sisällä perusopetuslain mukaan tietoa voi ja pitää välittää opetuksen turvallisen onnistumisen kannalta tarpeen mukaan.

  5. Terveydenhoitajien terveiset, Irja Luokkanen ja Sari Nieminen

  Terveydenhoitajille on tullut viestiä oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuvasta alkoholin käytöstä entisen Kurenalan koulu alueella. Asiasta enemmän kokouksessa.

  Keskustelua asiasta:

  Terveydenhoitaja on saanut huoltajilta yhteenottoja alaikäisten lasten alkoholinkäytöstä vapaa-aikana. Paikka, josta nuoret saavat alkoholia on tiedossa. Tieto asiasta on mennyt myös eteenpäin. Vanhempien huolena on myös ollut tieto siitä, että jotkut nuorista on jäänyt ko. paikkaan yöksi, jos he eivät ole uskaltaneet mennä kotiin humalatilan vuoksi.

  Oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä piti asiaa erittäin huolestuttavana. Kokous päätti, että kuraattorit ja terveydenhoitajat tekevät Wilmaan- tiedotteen asiasta, vaikka toimita liittyy nuorten vapaa-aikaan. Tiedotteessa kerrotaan huoltajille ja oppilaille selkeästi, miten pitää toimia, jos saa tietoa yllä kuvatusta asiasta. Alaikäisten alkoholin käytöstä pitää aina tehdä pyyntö lastensuojelutarpeen kartoittamiseksi.

  Kokouksessa tuotiin myös esille, että Wilma tiedote ei välttämättä saavuta kaikkia huoltajia. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin ainoa mahdollisuus koulun puolelta vaikuttaa asiaan.

  Kouluilla myös pyritään kiinnittämään erityistä huomiota luvattomiin poistumisiin koulualueelta sekä merkitään oppilaiden poissaolot tarkasti ja seurataan erityisesti luvattomia poissaoloja. Huoltajilla on myös vastuu selvittää luvattomat poissaolot heti, kun niistä tulee tieto.

  Nuorisotyöntekijä Marita Hankila informoi asiasta myös etsivänuorisotyöntekijöitä.

  6. Nuorisotyö, Marita Hankila

  Marita Hankila kertoi, että päihteettömät nuorisokahvilat alkavat toimia nuorisotiloissa lauantaisin.

  7. Huoltajien edustajien terveiset, Johanna Hemmilä

  Kokouksisessa keskusteltiin, miten vanhempaintoimikunnan ja koulun välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä. Johanna pyysi koulua kertomaan, millaisia toiveita koululla on vanhempaintoimikunnan toiminnan kehittämiseen. Ehdotettiin, että huoltajia voitaisiin osallistaan lauantain työpäivään, ammattimessuille, mahdollisesti järjestettävään kodin ja koulun päivään tai osallistumalla avoimien ovien päivään. Johanna vie terveiset vanhempaintoimikuntaan, jossa myös voidaan lähteä kehittämään ideoita näiden pohjalta.

  8. Oppilaskunta, Jesse Pyykkönen

  Jesse kertoi, että oppilaskunnan kokoonpano on selvinnyt viime kokouksessa. Jesse vie oppilashuoltokokouksen terveiset oppilaskunnan hallitukselle. Ensimmäisenä tehtävänä oppilaskunta voi suunnitella, mikä voisi olla tulevan lauantai koulupäivän ohjelma.

  Keskusteltiin, että tämän vuoden tavoitteena on saada oppilaskunta aktivoitua osallistumaan Hirsikampuksen toimintaan. Todettiin, että oppilaskunnan edustajalla on todella hyvä asenne ja valmius kehittää oppilaskunnan toimintaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tavoitteiden mukaan.

  9. Tiedoksi

  Kiva-selvitysten määrä yläluokilla 6 ja alaluokilla selvityksiä ei ole ollut ollenkaan.

  Yksilökohtaisten oppilashuoltopalavereiden määrä alaluokilla ja yläluokilla 21

  10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous on 13.12. 2018 kello 15.00

  Kokous päättyi kello 16.58

 • Pudasjärven lukion opinto-opas on julkaistu! Voit ladata sen itsellesi alla olevasta linkista:

  Pudasjärven lukion opinto-opas 2018-2019 (pdf)

 • Lue vuosikertomus tästä (pdf)

 • Lue muistio tästä (pdf)

 • Lue muistio tästä (pdf)

 • Lue muistio tästä (pdf)

  Liitteet

 • Lue muistio tästä (pdf)

 • Lue dokumentti tästä (pdf)

 • - Minkä maalaisia vieraita teijän koulussa kävi viimeksi?
  - Ai ei vieraita..? Outo ajatus Hirsikampuksella.

  Itse en olisi omina kouluvuosinani osannut edes kuvitella, että koulussa kävisi kansainvälisiä vieraita – tai vieraita ylipäätään. Tarkastajan käynneistä kyllä kuiskittiin, mutta ei sitä kukaan koskaan nähnyt…

 • Koulukohtainen oppilashuoltoryhmän muistio

  Aika: 29.11.2016 kello 15.00–16.30
  Paikka: Hirsikampuksen tekstiilikäsityön luokka

 • Koulukohtainen oppilashuoltoryhmän muistio

  Kommentit ja palautteet oppilashuoltoon liittyen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Aika: 22.9.2016 kello 15.00–16.30
  Paikka: Hirsikampksen iso neuvotteluhuone

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland