EN | RU | FI

Hirsikampus

 • Hirsikampuksen rakentaminen on jo niin pitkällä, että se luovutetaan tilaajalle 26.5.2016 Tämän jälkeen Kurenalan koulu, Rimminkankaan koulu, lukio ja kansalaisopiston osat voivat alkaa muuttamaan uusiin ja hulppeisiin tiloihinsa.

 • Oikean talven viimein kiristäessä otettaan Hirsikampuksella tehdään kuumeisesti sisätöitä. Kuumeisesti lähes kirjaimellisesti, sillä lämpötila kohoaa sisätiloissa paikoin reilusti yli kahteenkymmeneen asteeseen, koska ilmastointi ja muu talotekniikka ei ole vielä käytössä. Ulkopuoleltaan kampus alkaa ollakin joitain hienosäätöjä lukuun ottamatta valmis.

 • Hirsikampus on valmistunut kesän ja syksyn aikana sen verran kovaa vauhtia, että ulkotyöt alkavat rakennusten osalta olla jo ns. hyvällä mallilla. Ilmojen jäähtyessä ja syksyn muuttuessa hiljalleen talveksi onkin mukavampaa siirtyä työskentelemään sisätiloihin.

 • Mittavan rakennusurakan yksi merkkipaalu oli jälleen saavutettu, kun hirsikampuksen rakentamiseen osallistunut joukko vietti harjannostajaisia torstaina 27.8.2015. Tilaisuudessa oli läsnä koulun varsinaiset rakentajat sekä kaupungin, rahoittajien ja urakoitsijoiden edustajat. Aamupäivällä myös koululaiset pääsivät tutustumaan tulevaan opinahjoonsa, joskin vain tarkasti rajatuilta osin.

 • Hirsikampustyömaan näkyvintä antia on viime aikoina ollut näyttävien kattolyhtyjen valmistuminen D-talon katolle ja hirsiseinien värin vähittäinen muuttuminen. Ulkotöiden kannalta tuulinen ja sateinen toukokuu on tuonut mukanaan omat ongelmansa, mutta tahtia se ei ole hidastanut ja työmaa onkin edennyt yhteisesti hyväksyttyjen aikataulujen mukaisesti.

 • Hirsikampuksen hirsiseinät kohosivat huhtikuun aikana ylärajoilleen saakka. Viimeisenä hirsisen kuorensa sai B-talo ja siinä sijaitseva liikuntasali, jonka upean massiivinen ilmiasu ei voi jäädä ohikulkijoilla huomaamatta. Muutoinkin työt ovat edenneet alati lämpenevässä kevätsäässä sovittujen aikataulujen mukaisesti.

 • Hirsikampuksen seinät ovat kohonneet maaliskuun aikana kiivaaseen tahtiin. Seinien myötä myös paikallista valmistetta olevat ikkunat ovat alkaneet löytää paikkansa. Pääurakoitsijan tiedotteen mukaan työmaa etenee edelleen yhteisesti hyväksytyn yleisaikataulun mukaisesti.

 • Kuluvan vuoden helmikuu osoittautui lauhaksi, eivätkä jo tilastohistoriaan ja muistojen uumeniin hautautuneet paukkupakkaset päässeet näin hidastamaan hirsikampuksen rakentamista. Päin vastoin: hirsiseinät alkoivat kohota myös viimeisenä rakennusvuoroaan odottelevaan B-taloon muiden saadessa jo katon seinärakenteidensa suojaksi.

 • Elokuussa 2016 se tapahtui: Pudasjärven lukio ja yhtenäiskoulu aloittivat toimintansa uudessa koulukeskuksessa! Tuolloin Hirsikampus täyttyi niin pudasjärvisistä lapsista ja nuorista kuin kaupungin ulkopuolelta oppilaiksi hakeutuvista.

  Maailman suurin hirsikoulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön muuntuviksi. 

  Toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan hirsiseen ylpeydenaiheeseemme!

  Pudasjärven Hirsikampus

  PL 10, Nyynäjäntie 5
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystiedot

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 § 58 hyväksynyt Kurenalan eteläisen ja pohjoisen osan sekä Rimminkankaan asemakaavojen osittaiset muutokset.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan eteläisen osan asemakaavan korttelia 3 sekä siihen liittyviä katu- ja liikennealueita, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan asemakaavan korttelia 316 sekä siihen liittyviä viher-, vesi- ja liikennealueita.

  Muutokset tulevat voimaan 13.8.2014.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtäville kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Pudasjärvi 7.8.2014
  Kaupunginhallitus

 • Pudasjärvelle tarvitaan uusi koulu, terveellinen oppimisympäristö lapsillemme mitä pikemmin sen parempi. Perheeni nuorin lapsi on vielä hoidossa päiväkodissa ja neljä lastamme käy tällä hetkellä Kurenalla peruskoulua. Olen paitsi päättäjänä myös erityisesti ja ennen kaikkea perheenisänä erittäin huolestunut ajatuksesta ottaa uuden koulun sijainti uudelleen käsittelyyn.

  Nykyisten koulurakennusten sisäilmaongelmien takia on ollut ensiarvoisen vastuuntuntoista toimia rivakasti ja määrätietoisesti – lastemme parhaaksi. Uudelleen käsittely hidastaisi vakavasti pudasjärveläisten lasten mahdollisuutta päästä terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön meidän kaikkien toiveen mukaisesti, eli mahdollisimman pian ja viivytyksittä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland