EN | RU | FI

Kaavoitus

 • Rakennusjärjestyksen voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 58 hyväksynyt Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen.

  Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu. Rakennusjärjestys tulee voimaan tällä...

 • Pytkynharjun asemakaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 57 hyväksynyt Pytkynharjun asemakaavan muutoksen kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

  Valtuuston päätöksestä ei ole...

 • Hyväksyttyjä kaavoja

  Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt seuraavat kaavat:

  1. Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
  2. Iso-Syötteen asemakaavan muutos kortteleissa 55a ja 55b sekä niihin liittyvällä...
 • Kaavoituskatsaus vuonna 2017

  Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden...

 • Rakennusjärjestys 1.1.2018 alkaen

  Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 alkaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä internetissä...

 • Pytkynharjun asemakaavamuutoksen hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Pytkynharjun asemakaavan kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 17.11.2017...

 • Iso-Syötteen asemakaavan osittainen muutos

  Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa...

 • Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävänä

  Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalla...

 • Mahdollinen Siuruanjoen kaavoitus

  Pudasjärven kaupunki on hyväksynyt uuden kuntastrategian vuosille 2017 -  2027, jonka linjaukset ja tavoitteet nojaavat vahvasti Pudasjärven omiin luontaisiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin...

 • Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

  Maanomistajille ja muille osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 26.4. –...

 • Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä

  Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Uudistamisen kolmas vaihe koskee pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten...

 • Tolpanvaara - Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäväksi

  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskevat päätökset...

 • Kaavoituskatsaus vuonna 2016

  Vuoden 2016 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden...

 • Osayleiskaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn valituksen.

  Maankäyttö- ja...

 • Tonttijaon muutos, Iso-Syöte

  tonttijaon muutoksen Iso-Syötteen asemakaavan kortteliin 38. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 1 jaettu rakennuspaikoiksi 1-5. Rakennuspaikka 2 on muutettu rakennuspaikaksi 6.

  Päätös tulee...

 • Osayleiskaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n...

 • Osayleiskaavan hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 21.06.2016 hyväksynyt Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu -osayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 03.08.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa...

 • Asemakaavan muutos

  Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-...

 • Jongunjärven ranta-asemakaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt Jongunjärven ranta-asemakaavan.

  Tällä kuulutuksella tulevat voimaan valituksen kohteena olleet ranta-asemakaavan korttelit 3 ja 8.

  Päätös on...

 • Kaavoituskatsaus vuonna 2015

  Vuoden 2015 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden...

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland