EN | RU | FI

Kaavoitus

 • Pytkynharjun asemakaavamuutoksen hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Pytkynharjun asemakaavan kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 17.11.2017...

 • Iso-Syötteen asemakaavaehdotus

  Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa...

 • Iso-Syötteen asemakaavan osittainen muutos

  Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa...

 • Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävänä

  Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalla...

 • Mahdollinen Siuruanjoen kaavoitus

  Pudasjärven kaupunki on hyväksynyt uuden kuntastrategian vuosille 2017 -  2027, jonka linjaukset ja tavoitteet nojaavat vahvasti Pudasjärven omiin luontaisiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin...

 • Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

  Maanomistajille ja muille osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 26.4. –...

 • Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä

  Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Uudistamisen kolmas vaihe koskee pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten...

 • Tolpanvaara - Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäväksi

  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskevat päätökset...

 • Kaavoituskatsaus vuonna 2016

  Vuoden 2016 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden...

 • Osayleiskaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn valituksen.

  Maankäyttö- ja...

 • Tonttijaon muutos, Iso-Syöte

  tonttijaon muutoksen Iso-Syötteen asemakaavan kortteliin 38. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 1 jaettu rakennuspaikoiksi 1-5. Rakennuspaikka 2 on muutettu rakennuspaikaksi 6.

  Päätös tulee...

 • Osayleiskaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n...

 • Osayleiskaavan hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 21.06.2016 hyväksynyt Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu -osayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 03.08.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa...

 • Asemakaavan muutos

  Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-...

 • Jongunjärven ranta-asemakaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt Jongunjärven ranta-asemakaavan.

  Tällä kuulutuksella tulevat voimaan valituksen kohteena olleet ranta-asemakaavan korttelit 3 ja 8.

  Päätös on...

 • Särkivaaran ranta-asemakaavan hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 1.10.2015 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Päätös on tehty Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen...

 • Rantaosayleiskaavan voimaantulo

  Valtuusto on kokouksessaan 16.6.2015 § 35 hyväksynyt Livojokivarren rantaosayleiskaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että rantaosayleiskaava tulee voimaan 14.10.2015...

 • Törrönkangas, Riekinkangas, kirkonseutu -osayleiskaavaehdotus nähtävänä

  Pudasjärven kaupunki laatii Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue käsittää lentokentän alueen ympäristöineen sekä Jyrkkäkosken alueen, Kivarinjoen molemmin...

 • Livojoen rantayleiskaavan hyväksyminen

  Valtuusto on kokouksessaan 16.06.2015 hyväksynyt Livojokivarren rantaosayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 24.06.2015 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä...

 • Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos

  Valtuusto on kokouksessaan 21.05.2015 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä virkistys- katu- sekä...

suomi100 pikkubanneri

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland