EN | RU | FI

Kaavoitus

 • Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskevat päätökset. Metsähallitus on tehnyt Pudasjärven kaupungille uuden kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen käynnistämiseksi.

 • Vuoden 2016 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn valituksen.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 25.11.2016

 • tonttijaon muutoksen Iso-Syötteen asemakaavan kortteliin 38. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 1 jaettu rakennuspaikoiksi 1-5. Rakennuspaikka 2 on muutettu rakennuspaikaksi 6.

  Päätös tulee MRL 202 §:n mukaisesti voimaan välittömästi.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 21.10.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 14.10.2016.

 • Valtuusto on kokouksessaan 21.06.2016 hyväksynyt Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu -osayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 03.08.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 25.05.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

 • Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt Jongunjärven ranta-asemakaavan.

  Tällä kuulutuksella tulevat voimaan valituksen kohteena olleet ranta-asemakaavan korttelit 3 ja 8.

  Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Vuoden 2015 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 1.10.2015 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Päätös on tehty Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta ja korvaa aikaisemmin 21.05.2015 tehdyn päätöksen.

 • Valtuusto on kokouksessaan 16.6.2015 § 35 hyväksynyt Livojokivarren rantaosayleiskaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että rantaosayleiskaava tulee voimaan 14.10.2015, lukuun ottamatta kiinteistön 615-407-11-51 uutta rakennuspaikkaa.

  Rantaosayleiskaava on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

 • Pudasjärven kaupunki laatii Törrönkangas, Riekinkangas, Kirkonseutu osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue käsittää lentokentän alueen ympäristöineen sekä Jyrkkäkosken alueen, Kivarinjoen molemmin puolin. Alue rajoittuu idässä Kivarinjärveen ja Törrönjokeen, etelässä Pudasjärveen ja lännessä linjalle Leililahti, Hamppulampi. Kaavoituksen tavoitteena on alueen monien erilaisten nykyisten ja tulevien toimintojen yhteensovittaminen.

 • Valtuusto on kokouksessaan 16.06.2015 hyväksynyt Livojokivarren rantaosayleiskaavan.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 24.06.2015 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

 • Valtuusto on kokouksessaan 21.05.2015 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä virkistys- katu- sekä maa- ja metsätalousalueita.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.3.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen jalankulku ja pyöräteiden alueilla, tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Asemakaavan muutos tulee voimaan 13.5.2015.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.03.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen, jolla jalankulku- ja pyörätietä on muutettu valtatien liikennealueeksi tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 01.04.2015 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut huolehtivat maankäytön suunnittelusta, kaupungin maa- ja metsäomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi se vastaa kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

  Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Erilaisten kaavojen lisäksi kaupungilla ja kunnilla täytyy olla rakennusjärjestys. Kaavamuodot ovat yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava.

  maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

  PL 10, Varsitie 7
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku

 • Vuoden 2014 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet

 • Valtuusto on hyväksynyt seuraavat ranta-asemakaavat:

  1. Jongunjärven ranta-asemakaava, valt. 26.3.2014
  2. Tuulijärven ranta-asemakaava, valt. 25.9.2014

  Asemakaavat tulevat voimaan 19.12.2014, lukuun ottamatta Jongunjärven ranta-asemakaavan kortteleita 3 ja 8.

  Päätökset ovat asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Maankäyttöinsinööri on päätöksellään 12.12.2014 § 19 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteliin 172. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 3 jaettu rakennuspaikoiksi 3 ja 4.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 12.12.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Pudasjärvi 12.12.2014

  Markku Mattinen
  maankäyttöinsinööri

  Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland