EN | RU | FI

Kurenalus

 • Asemakaavojen muutos koskee Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naamangantiehen.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajeneminen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä.

  Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 7.12.2018 – 7.1.2019.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Aineistot sweco Oy:n sivuilla

 • Kurenalan osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä. Kaavoitettava alue ulottuu likimäärin etelässä Heteharjuun, lännessä Tuulijärveen, pohjoisessa Törrönjokeen, koillisessa Rissasenperään ja idässä Haapokariin.

  Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 7.12.2018 – 7.1.2019 sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

  Nähtävänäoloaikana on kunnan jäsenillä ja osallisilla mahdollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet (pdf)

 • Kesä tulee ja Kurenalus loistaa kohtaa kukista. Laitetaan yhdessä paljon näyttäviä kukkalaatikoita Varsitien, Kauppatien ja Kuusamontien varteen kaikkien kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi. Kukkalaatikot sijoitetaan ryhminä alueille missä ne näkyvät sekä tiellä kulkijoille että asiakkaille. Esimerkiksi P-alueiden reunamille (kaupat, huoltoasemat, Keskuskoulu, tori). Toiveita paikosta saa esittää. Hoidon vuoksi kukkia ei voi laittaa tiealueelle eikä nurmikolle.

 • Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 25.05.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.3.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen jalankulku ja pyöräteiden alueilla, tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Asemakaavan muutos tulee voimaan 13.5.2015.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.03.2015 hyväksynyt Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutoksen, jolla jalankulku- ja pyörätietä on muutettu valtatien liikennealueeksi tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 01.04.2015 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Maankäyttöinsinööri on päätöksellään 12.12.2014 § 19 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteliin 172. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 3 jaettu rakennuspaikoiksi 3 ja 4.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 12.12.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Pudasjärvi 12.12.2014

  Markku Mattinen
  maankäyttöinsinööri

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 § 58 hyväksynyt Kurenalan eteläisen ja pohjoisen osan sekä Rimminkankaan asemakaavojen osittaiset muutokset.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan eteläisen osan asemakaavan korttelia 3 sekä siihen liittyviä katu- ja liikennealueita, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan asemakaavan korttelia 316 sekä siihen liittyviä viher-, vesi- ja liikennealueita.

  Muutokset tulevat voimaan 13.8.2014.

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtäville kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Pudasjärvi 7.8.2014
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 22.05.2014 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Rimminkankaan asemakaavan korttelissa 316.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 04.06.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

 • Kurenalan pohjoisen osan asemakaava-alue (Pietarila)

  Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 5.3.2014 alkaen.

  Muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3 ja 16 -19 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita. Muutosalue sijaitsee Pietarilassa, Ritolantien ja Iijoen välisellä alueella sekä Varstatien, Pietarilantien, Tähkätien ja Valiontien ympäristöissä.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää alueen asuntorakentamista sekä katu- ja viheralueitta.

  Kaavoituksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään pitämällä suunnittelukokous keskiviikkona 12.3.2013 klo 18.00 Pudasjärven kaupungintalolla.
  Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

  Kurenalan pohjoisen osan, eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos (Poropudas ja Jussinaho)

  Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

  Korpijoen ranta-asemakaava

  Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 3.1.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Pudasjärvi 31.12.2013

 • Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa.

  Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3,5 ja 8, niihin liittyviä viher- ja katualueita sekä Rimminkankaan asemakaavan kortteliin 316 liittyvää viheraluetta. Muutosalueet sijaitsevat pohjoisella alueella Ritolantien ja Iijoen välissä Pietarilassa ja eteläisellä alueella Tuulimyllyntien, Iijoen ja Kuusamontien välisellä alueella.

  Kaavamuutoksen tavoitteena on valmistella rakennuspaikka uudelle Kurenalan koulukeskukselle tekemällä edullisuusvertailu kahden valitun sijaintipaikan välillä. Pietarilan alueen kortteleihin 1 ja 3 suunnitellaan lisäksi asuntotuotantoa.

  Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa. Luonnokset pidetään nähtävänä 24.4.-10.5.2013 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä kaavan laatijan, AirIx Ympäristö Oy:n toimistolla, os. Mäkelininkatu 17 A Oulu sekä internetissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi.

  Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Rimminkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 23.4.2013 klo 18.00, osoite Rimmintie 15 Pudasjärvi.

  Mahdolliset asemakaavojen muutoksia koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

  Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972 (lomalla 22.4.-1.5.2013) ja AirIX Ympäristö Oy:ssä Riitta Yrjänheikki 010 2414 620 (lomalla 29.4.-3.5.) sekä Elina Marjakangas, puh. 010 2414 626.

  Liitteet

  Pudasjärvellä 15.4.2013
  Kaupunginhallitus

 • Valtuusto on kokouksessaan 14.6.2012 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

  1. Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos korttelissa 58 sekä siihen rajoittuvalla puistoalueella ja
  2. Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muutos kortteleissa 1-13 ja 32-42 sekä niihin rajoittuvilla virkistys-,  katu- ja maa- ja metsätalousalueilla.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

  Kortteli 58

  Hulhavanaho, Luokkavaara, Iso-Syöte

 • Mursunsaari on Pudasjärven taajaman keskustaan kiinteästi liittyvä asuinalue. Se on yksi Pudasjärven vanhimmista pysyvän asutuksen saaneista alueista, ja sen hyvä sijainti ja luonnonläheisyys tekevät siitä hyvin haluttavan asuinpaikan. Saaren maisema on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana rakentamisen lisäännyttyä ja entisen maalaismaiseman muututtua esikaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Muutos on ollut osittain negatiivista, sillä nopean kehityksen myötä saaren alkuperäinen identiteetti on hukkunut, eikä hallitsemattomalta tuntuva muutos ole pystynyt muodostamaan uutta eheää kokonaisuutta. Näistä lähtökohdista on arkkitehtiylioppilas Tiina Komulainen laatinut diplomityönä kehittämissuunnitelman Mursunsaaren alueelle.

  Liitteet

 • Valtuusto on kokouksessaan 29.4.2010 hyväksynyt Haapokarin asemakaavan, Luokkavaaran asemakaavan laajennuksen, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutoksen korttelissa 52, Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 1 ja Pytkynharjun asemakaavan muutoksen korttelissa 29.

  Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

  Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland