EN | RU | FI

Laavu-hanke

 • Laavu-hanke on luonut Pudasjärvelle uusia työllistämisen malleja, joilla on pitkistä välimatkoista huolimatta onnistuttu vastaamaan myös sivukylien tarpeisiin. Kyläyhdistysten aktiivinen rooli ryhmätyöllistämisessä ja osallistuvassa budjetoinnissa ovat saavuttaneet myös valtakunnallista huomiota. Jatkoajalla panostetaan ryhmätyöllistämisen mallin käynnistämiseen eri yhdistyksissä, jatketaan asiakkaiden yksilöllistä tukemista syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllistymisen polulla sekä juurrutetaan osallistuvan budjetoinnin mallia kaupungin toimintoihin.

  Laavu-hankkeen kansallisestikin huomioidut tulokset on saatu aikaan hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä paikallistoimijoiden kesken. Livon kyläyhdistyksen Livokas ry:n hallinnoima Pudasjärven ME-toimisto –hanke on tästä äärettömän hyvä esimerkki.

  - Parasta on, kun Laavu-hankeen aloittama työ yhdistysten yhteistyön ja työllistämisen edistämisessä jatkuu paikallisesti kehitettyjen toimintamallien hyödyntämisenä kylillä, iloitsevat hankkeen työntekijät Tiina Tauriainen ja Aili Jussila.

  Jatkoajalla panostetaan kansallisestikin kiitosta saaneiden työllistämismallien juurruttamiseen Pudasjärvellä. Ryhmätyöllistämistä käynnistetään laajemmin yhdistyksissä. Pudasjärven kaupungille järjestetään koulutusta osallistuvan budjetoinnin käytöstä kaupungin toiminnoissa ja budjettisuunnittelussa. Asiakkaille kohdennetaan muun muassa erilaisia koulutuksia sekä hyvinvointia edistävää toimintaa.

  Laavu-hankkeessa on ollut asiakkaina jo yli 130 pudasjärveläistä työtä etsivää. Yli 90 heistä on löytänyt työtä ja näistä yhdistykset ovat työllistäneet 50 henkeä. Laavu on Pudasjärven kaupungin hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston hanke, rahoittajana toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pudasjärven kaupunki.

  THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisassa voitettu videoproduktio ryhmätyöllistämisen mallista, joka kuvattiin Jongun kylätalolla:

.be">

Lisätietoja

Tiina Tauriainen
projektipäällikkö
Laavu-hanke
040 826 6627

 • Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti. Kyläläisten resurssit saadaan tehokkaammin kylän käyttöön, ja pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle annettavaa.

  Työttömyyden hoitaminen on haastavaa, kun etäisyydet ovat pitkiä eikä palveluita ja julkisia kulkuyhteyksiä ole. Pudasjärven kaupunki ja kyläyhdistykset tarttuivat tähän haasteeseen. Tuloksena syntyi ryhmätyöllistämisen malli pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi.

  Ryhmätyöllistämisen malli on otettu käyttöön myös Jongun kylässä. Kyläyhdistys etsii töitä ja työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin. Tähän mennessä on löytynyt tarvetta muun muassa maalaamiseen sekä erilaisiin raivaus-, huolto- ja kunnostustöihin. Mallin avulla paikalliset palvelut lisääntyvät ja kylillä voi asua pidempään. Pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle paljon annettavaa. Lisäksi ryhmä tarjoaa toisilleen vertaistukea ja työkyky edistyy, kun kannustetaan tarpeen mukaan toinen toistaan. Myös työstä saatu positiivinen palaute kannustaa eteenpäin.

  - Ei ihmisellä tarvi aina olla päihteiden tai alkoholismin kanssa mitään tekemistä, mutta ihminen voi tavalla tai toisella olla jämähtänyt paikallensa. Ja kun tarpeeksi kauan työttömänä, niin tehdään tavallaan vahinkoa jo sille ihmiselle itselleen, että ei osaakaan pyrkiä eteenpäin. Ja se on hirveän iso asia, että on sellainen matalan kynnyksen työpaikka, toteaa kylätyöntekijä Satu.

  Ryhmätyöllistämisen malli edesauttaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvua kylillä. Jongussa kunnostetusta kylätalosta on tullut kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka. Ryhmätyöllistettävät puolestaan pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja näyttämään oman osaamisensa muille. He kokevat olevansa tärkeitä yhteisön jäseniä.

  - Joka tapauksessa meidän täytyy ottaa jokainen itse omasta itsestämme vastuu. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polut, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen, toteaa Jongun kyläseuran puheenjohtaja Onerva Ronkainen.

  Laavu-hanke voitti ryhmätyöllistämisen mallilla THL:n Sokra-hankkeen pitchauskisan helmikuussa 2017. Sen palkintona oli videoproduktio, joka kuvattiin Jongun kylätalolla. 

  Video on toteutettu yhteistyössä Laavu-hanke (ESR), Pudasjärven kaupunki ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (ESR). Hankkeet ovat osa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

  www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/projektit-ja-hankkeet/laavu
  www.thl.fi/sokra

  Videotuotanto: Mutant Koala Pictures

  Lisätietoja

  Onerva Ronkainen
  puheenjohtaja, Jongun kyläseura
  p. 040 829 6999

  Tiina Tauriainen
  projektipäällikkö, Laavu-hanke
  p. 040 826 6627

 • Suomi on mittaamisen ja itsearvioinnin kultamaa. Jossain vaiheessa kyselyjä ja lomakkeita täyttäessä mielen saattaa vallata kyynistyminenkin sen suhteen, että onko omalla arvioinnilla mitään vaikutusta. Miten kaikki nämä tulokset otetaan käyttöön? Miten tuottamaani tietoa hyödynnetään ja miten niistä itse hyödyn?

 • Ryhmätyöllistämisen malli on tuonut töitä ja kaivattuja lähipalveluja Pudasjärven kylille. Kaupunki rahoittaa toimintaa puskurilainalla ja osallistavalla budjetoinnilla.

 • Elinvoimavaliokunnan yksi pääteemoista on osallistava budjetointi. Tähän liittyen kokous pidettiin Jongun kylätalolla. Onerva Ronkainen ja rahastonhoitaja Elina Viljamaa esittelivät kyläyhdistyksen toimintaa ja Laavu- hankkeen avulla esimerkillisesti toteutettua osallistavan budjetoinnin mallia työttömien ryhmätyöllistämisessä. Kyläyhdistyksen ammattitaito on kasvanut prosessin aikana, mutta Laavu-hankkeen päättymisen jälkeenkin tukea tarvitaan, sillä yhdistyksellä ei ole varaa tehdä vastaavia palveluja ostopalveluina. Kyläyhdistysten toiminta ei ole mahdollista pelkällä talkootyöllä.

 • Kesä tulee ja Kurenalus loistaa kohtaa kukista. Laitetaan yhdessä paljon näyttäviä kukkalaatikoita Varsitien, Kauppatien ja Kuusamontien varteen kaikkien kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi. Kukkalaatikot sijoitetaan ryhminä alueille missä ne näkyvät sekä tiellä kulkijoille että asiakkaille. Esimerkiksi P-alueiden reunamille (kaupat, huoltoasemat, Keskuskoulu, tori). Toiveita paikosta saa esittää. Hoidon vuoksi kukkia ei voi laittaa tiealueelle eikä nurmikolle.

 • Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ja projektikoordinaattori Aili Jussila kertoivat,että Laavu-hankkeessa on lähdetty tekemään osallistavaan budjettiin kuuluvaa sopimuksellistaostopalvelua. Tällä hetkellä osallistavaan budjetointiin liittyvät sopimukset on tehty Livon, Paukkerinharjun ja Korpisen kyläyhdistyksille. Valmistelussa ovaaat Kipinä-Hetekylä- ja Kurenalan alueet. Syötekylä, Siurua ja Sarakylä ovat tulossa suunnitteluun.

 • esrvipuvoimaa 2014 2020ely

  Laavu-hankkeen tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ja ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on luoda myös kestävä ja kustannustehokas malli palvelujen tuottamiseen yhteistyössä kaupungin ja kuntayhtymän sekä kyläyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta edistetään ja tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä.

  Hankkeen toiminnassa jatketaan Kerttu ja Kauko -hankkeen aikana syntynyttä hyvää yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin välillä aktivoimalla yhdistyksiä tuottamaan palveluja uusilla tavoilla ja samanaikaisesti työllistämään alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

  Hankkeen kohderyhmät

  • pitkäaikaistyöttömät
  • syrjäytymisvaarassa olevat kuntalaiset
  • kotiäidit
  • maahanmuuttajat
  • nuoret

  Hankkeen asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen sekä itsenäisesti että monialaisen verkoston kautta, jonka luominen on osa hanketta (TE.toimistot, Kela, kunnan työllisyyspalvelut, kuntayhtymän sosiaali-ja terveyspalvelut ja kyläyhdistykset).

  Toiminta ja tulokset

  Hankkeessa kootaan 5-10 hengen ryhmiä, jotka toimivat 6-10 kuukautta. Ryhmän sisällä asiakkaat voivat olla seuraavissa toiminnoissa: alkukartoitus, suunnitelma, yhdistysaktiviteetti, osa-aikatyö, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatukityö. Hankkeessa haetaan myös uusia mahdollisuuksia toimia vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä.

  Tarkoitus on hakea uutta mallia siitä, miten esim. kyläseura voisi järjestää jonkin kunnan palvelun paikan päällä. Hankkeessa on varattu ostopalveluihin rahaa ja tarkoitus on hakea malli, jossa kyläyhdistys voi jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen uudella mallilla. Osallistavan budjetoinnin ajatuksena on löytää uusia kumppanuuksia ja tapoja tuottaa palveluja kuntalaisille.

  Moniammatillisen ja verkostomaisen yhteistyön avulla haetaan uusia kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, hankkeessa edetään uuteen malliin vaiheittain ja hankkeen lopussa on tavoitteena päästä sopimuksellisuuteen asti ja toteuttaa osallistavan budjetoinnin toimintamallia sitä kautta.

  Yhtenä pilottiyhdistyksenä hankkeessa toimii Korpisen kyläyhdistys, joka on sitoutunut hankkeeseen ja jolla on jo kokemusta työllisyyspalvelujen tuottamisesta.. He ovat työssään toteuttaneet ryhmätoiminnallisuutta ja saavuttaneet sitä kautta hyviä tuloksia pitkäaikaistyöttömien ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden kohdalla.

  Projektityöntekijät

  Laavuhankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen aloitti työnsä 1.2.2015 ja projektikoordinaattori Aili Jussila 16.11.2015. Hankkeessa on kaksi suurempaa kohderyhmäkokonaisuutta: Tiinan vastuulla ovat yritykset, yhdistykset sekä muut toimijat, joiden kanssa sopimuksellisuutta ja mallia siihen luodaan parempien ja kattavampien palvelujen tuottamiseksi. Ailin vastuulla on työttömät ja muut kohderyhmään kuuluvat yksilötasolla.

  Projektipäällikkö

  Tiina Tauriainen

  Projektikoordinaattori

  Aili Jussila

  Laavu-hanke Facebookissa

   

 • Pudasjärven kaupungin projektit on jaettu karkeasti kahteen kokonaisuuteen: työllistämis- ja kehittämisprojekteihin. Rahoitusta projekteihin saadaan erilaisista kansallisista lähteistä ja Euroopan Unionin rahastoista.

  Usein projekteihin kerätään myös yksityistä rahoitusta mm. yrityksiltä. Osa hankkeista on myös osallisuus- tai yhteistyöhankkeita, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana omalla rahoitusosuudellaan. Tällaisia ovat mm. useat Oulunkaaren kuntayhtymän hankkeet.

 • pudasjarvi  Lapland - The North of Finland