EN | RU | FI

Laavu-hanke

 • Laavu-hanke on luonut Pudasjärvelle uusia työllistämisen malleja, joilla on pitkistä välimatkoista huolimatta onnistuttu vastaamaan myös sivukylien tarpeisiin. Kyläyhdistysten aktiivinen rooli...

 • Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti. Kyläläisten resurssit saadaan tehokkaammin kylän käyttöön, ja pitkään työttömänä olleet...

 • Suomi on mittaamisen ja itsearvioinnin kultamaa. Jossain vaiheessa kyselyjä ja lomakkeita täyttäessä mielen saattaa vallata kyynistyminenkin sen suhteen, että onko omalla arvioinnilla mitään...

 • Ryhmätyöllistämisen malli on tuonut töitä ja kaivattuja lähipalveluja Pudasjärven kylille. Kaupunki rahoittaa toimintaa puskurilainalla ja osallistavalla budjetoinnilla.

 • Elinvoimavaliokunnan yksi pääteemoista on osallistava budjetointi. Tähän liittyen kokous pidettiin Jongun kylätalolla. Onerva Ronkainen ja rahastonhoitaja Elina Viljamaa esittelivät kyläyhdistyksen...

 • Kesä tulee ja Kurenalus loistaa kohtaa kukista. Laitetaan yhdessä paljon näyttäviä kukkalaatikoita Varsitien, Kauppatien ja Kuusamontien varteen kaikkien kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi...

 • Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ja projektikoordinaattori Aili Jussila kertoivat,että Laavu-hankkeessa on lähdetty tekemään osallistavaan budjettiin kuuluvaa...

 • esrvipuvoimaa 2014 2020ely

  Laavu-hankkeen tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ja ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on luoda myös kestävä ja kustannustehokas...

 • Pudasjärven kaupungin projektit on jaettu karkeasti kahteen kokonaisuuteen: työllistämis- ja kehittämisprojekteihin. Rahoitusta projekteihin saadaan erilaisista kansallisista lähteistä ja Euroopan...

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland