EN | RU | FI

Lasten valtuusto

 • Aika: Tiistai 26.3.2019 klo. 10.30-12.00
  Paikka: Kaupungintalo, yläkerran kokoushuone

  Käsitellyt asiat

  1. Lasten valtuuston ohjaaja Kalevi Pynssi avasi kokouksen. Paikalla olivat: Tuomas Törmänen, Veeti Hiltunen, Malla Väyrynen, Ossi Niskasaari, Katariina Särkelä, Reetamari Manninen, Helmiina Konttinen, Matti Keskitalo ja Silja Tervonen.
  2. Pohdittiin lasten valtuuston toimintaperiaatetta sekä nuorisotoimen osallistumista ja jalkautumista sivukylien kouluille ohjatun harrastustoiminnan merkeissä. Keskusteluissa kartoitettiin, millaisia aktiviteetteja lapset haluaisivat nuorisotoimelta. Esiin nostetiin mm. koodaus- ja ohjelmointikerho ja liikuntakerho.
  3. Keskusteltiin hyvien kaveri- ja ystävyyssuhteiden sekä aikuisen roolin merkityksestä. Aiheina olivat: Millainen on hyvä koulukaveri, millainen on hyvä ohjaaja, millainen on hyvä ystävä, millainen on turvallinen aikuinen. Lasten valtuuston palautteissa nousi esiin, että luotettavuutta, rehellisyyttä, ystävällisyyttä ja iloisuutta arvostettiin kaikissa tapauksissa.
  4. Keskusteltiin koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Lasten valtuuston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että koulukiusaamiseen puututaan aikuisten taholta nopeasti ja riittävän tehokkaasti, ja että kouluviihtyvyys on hyvä.
  5. Seuraava lasten valtuuston kokous suunniteltiin pidettäväksi toukokuussa 2019.
  6. Muut asiat
 • Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

  Seuraa Facebook- ja Instagram -sivujamme, niin pysyt tilanteen tasalla!

  Nuorisopalvelut & Nuorisotilat

  PL 10, Tuulimyllyntie 4
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku
  Facebook

  Toimeenpanosta vastaava viranhaltija

  Auri Haataja, nuorten palveluiden koordinaattori

 • Lasten valtuusto

  Lasten valtuusto on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää lasten elinoloja ja saada heidän äänensä kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pudasjärvellä Lasten  valtuusto on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Valtuuston jäsenet valitaan jokaiselta alakoululta yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

  Nuorten valtuusto

  Nuorten valtuusto on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää nuorten elinoloja ja saada nuorten ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pudasjärvellä Nuorten valtuusto on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Valtuuston jäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

  Lasten ja nuorten ääni kuuluville!

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland