EN | RU | FI

Maahanmuuttotyö

 • Mielen hyvinvointi on olennainen osa terveyttä. Se on voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset elämäntilanteet. Pakolaisuuteen tai turvapaikan hakemiseen liittyvä maahanmuutto on ihmiselle hyvin traumaattinen kokemus. Se sisältää luopumisen kotimaasta, omasta kodista, läheisistä ihmisistä, työstä, kaikesta siihen mennessä rakennetusta elämästä ja jopa omasta identiteetistä. Maahanmuuttoa edeltävät usein omat ja läheisten väkivaltakokemukset, kidutus, vaino ja pelko hengissä selviytymisestä. Maahanmuuton jälkeen uuden elämän rakentaminen vieraassa ympäristössä muukalaisena ilman kielitaitoa on vaativaa ja kuormittavaa. Kaikki nämä riskitekijät johtavat helposti psyykkisiin ongelmiin ja sairastumiseen.

  Mielen hyvinvoinnin oppaassa keskitytään mielen hyvinvointia tukevien asioiden esille tuomiseen, mahdollisten mielenteNeyden ongelmien havainnointiin sekä tiedon lisäämiseen itseavusta. Lisäksi oppaassa kuvataan maahanmuuton psyykkisen prosessin vaikutuksia kotoutumiseen sekä pohditaan myös kriisejä ja miten kriiseistä selvitään. Oppaassa käsitellään myös seksuaalisuutta osana mielen hyvinvointia.

  Opas sisältää luentomateriaalin tueksi kootun tekstiosion, jota hyödynnetään opetuksessa. Oppaasta löydät harjoituksia, joista voit valita oman ryhmäsi tarpeisiin sopivat Lopussa olevasta lähdeluettelosta löydät halutessasi lisätietoja teemoihin liittyen.

  Oppaan avulla toteuttamasi opetus lisää maahanmuuttajien tietoutta ja ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvoinnista sekä itseavun keinoista. Keinot voivat olla pieniä arjen menetelmiä tai yhdessä tehtäviä harjoituksia. Opas on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajien kanssa toimiville, jotka haluavat lisätä maahanmuuttajien tietoutta mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

  Oppaassa on hyödynnetty Suomen mielenteNeysseuran MielenteNeyden ensiapukoulutuksen ja Turun kriisikeskuksen Serene -materiaaleja.

  Opas on tuotettu PudasjäNen kaupungin Mieli-hankkeessa. Mieli-hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenteNeyden tukeminen sekä tiedon lisääminen. Hankkeen tavoitteisiin kuului myös oikea-aikaisen tuen ja hoitoon ohjaamisen edistäminen.

  Oppaan ovat rahoittaneet Turvapaikka, - maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja Pudasjärven kaupunki.

  Koulutusmateriaalit

  Varsinainen materiaali on Powerpoint-tiedosto, selite on pdf. Esitteet ovat pdf-tiedostoja.

 • Pudasjärven kaupunki järjesti 13.2.2019 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa eri alojen asiantuntijat jakoivat tietoa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista sekä heidän kotoutumisestaan Pudasjärvellä.

  Tilaisuudessa esitettyyn aineistoon voi tutustua tästä:

 • Pudasjärvellä vietettiin maahanmuuttotyön ja vastaanottokeskuksen 10-vuotisjuhlaa. Vastaanottotoiminta alkoi Pudasjärvellä vuonna 2008, kun maahan tuli silloinen ennätysmäärä, 6 000 pakolaista. Vuoden 2015 pakolaiskriisissä Pudasjärvi laskettiin jo vanhaksi tekijäksi, johon kokemattomammat nojasivat tietotaidon tarpeissa.
  - Tärkeää ja arvokasta työtä, ja olette tehneet sen hyvin. Tästä voitte olla ansaitusti ylpeitä, totesi Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen puheessaan.

  Kaupunginjohtaja Tomi Timonen korosti puheessaan yhtenäisyyttä sekä päätöksenteon yksimielisyyttä maahanmuuttoasioissa. Tämä näkyy myös kaupungin strategiassa. Timonen toivoo, että entistä enemmän kansainvälistaustaisia pudasjärveläisiä sijoittuisi paikallisiin yrityksiin tai perustaisi omia yrityksiä. Sekä olisi mukana vaikuttamassa Pudasjärviseen arkeen.
  - Kansainvälisyydessä on myös kantapudasjärveläisille enemmän mahdollisuuksia, kun katsomme avoimin mielin asioita. Avoin, vuorovaikutteinen suhtautuminen vaikuttaa positiivisesti, toteaa Timonen.

  Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Rönkkömäen mukaan vastaanottokeskuksessa aloitti aikanaan 20 henkeä, joista yhdellä oli kokemusta vastaavasta työstä. Yhteistyö viranomaisten kesken on ollut ensi arvoisen tärkeää.
  – Yhdessä on mietitty ratkaisuja ongelmiin ja tehty asioita yhdessä. Mikään koulutuspolku ei sellaisenaan voi valmentaa vastaanottokeskuksen arkeen ja erilaisten asiakkaiden kanssa toimimiseen, Rönkkömäki toteaa.

  Juhlassa puhunut Abdirahim Husu Hussein vieraili juhlaa ennen Pudasjärven vastaanottokeskuksessa. Hän oli erityisen kiinnostunut tiloista ja siitä, miten ne vastasivat omasta kokemusmuistista tuleviin mielikuviin. Pudasjärvellä huoneet olivat suuremmat ja kodinomaisemmat kuin Perniössä vuonna 1994. Huone oli tuolloin koti ja turva. Vastaanottokeskuksen työntekijöillä oli suuri merkitys kotoutumisessa. Myös itse juhlasta löytyy yhteys kotoutumiseen.
  - Kotoutuminen on onnistunut, kun maahanmuuttajataustainen alkaa vilkuilla kelloa 12.04 ja ihmetellä milloin juhla, jonka piti alkaa klo 12, alkaa, Hussein naurahtaa.
  Husseinille kotoutumisprosessi tarkoittaa sitä, että kouluttautuu, menee töihin, maksaa verot ja noudattaa lakeja.
  - Tämä on minun näkemykseni kotoutumisesta. Jos tykkää salmiakista ja saunasta, niin se on plussaa, Hussein toteaa.
  Hänen mielestään vuorovaikutus on tärkeää maahanmuuttoasioissa.
  - Kukaan meistä ei lähde omasta kodistaan vapaaehtoisesti. Haluamme kodin, koulutuksen sekä turvallista ja hyvää elämää. Jos sitä ei ole siellä missä olen, niin sitä lähdetään hakemaan muualta.

  Paneelikeskustelussa nousee esiin päättäjien ennakkoluulottomuus Pudasjärvellä. Entinen kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilalla on huoli siitä, onko valtiovallan tiedossa, miten valtava työ on oppia tekemään vastaanottotyötä. Substanssiosaajat osaavat, mutta kunnissa täytyy kouluttaa ihmisiä esimerkiksi opetus- ja kiinteistötoimessa. Vastaanottokeskus ei ole vaan sitä, että avataan keskus. Tarvitaan paljon resurssia siihen, että koko systeemi pyörii.

  Pudasjärvellä yhteisö otti panelistien mukaan tulijat hyvin vastaan. Paikkakunnalta on löytynyt tukiperheitä ja se on tuottanut hyvää tulosta. Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee yhteisökulttuureista. Ilman yhteisöä he voivat huonosti. Täytyy olla psyykkinen ja sosiaalinen tuki. Pudasjärvellä tämä ymmärrys ja viisaus jo tunnetaan. Sen toivotaan leviävän myös muualle Suomeen. Tästä kokemuksesta puhuu myös vuonna 2015 Suomeen tullut Sivi.
  - Sain paljon ystäviä pudasjärveläisistä. He auttoivat kuin oma perhe.

  FAKTA

  Pudasjärvellä on tällä hetkellä noin 180 ulkomailla syntynyttä asukasta 8 100 asukkaasta. Suurimmat ryhmät ovat kongolaiset, ruotsalaiset ja venäläiset. Puolet ovat tulleet perhe- ja työsyistä ja loput humanitäärisistä syistä.

  8.12.2008 vastaanottokeskus avattiin Pudasjärvelle Rimminkankaalle
  2009 Perustettiin tukiasumisyksikkö Pudasjärven kaupungille
  2010 Valo-opetus ala- ja yläkoululle, joulukuussa perheryhmäkodin perustaminen. Vastaanottokeskus muutti Helmikodille Rimminkankaalta
  2011 Päätös kiintiöpakolaisten vastaanotosta, ensimmäiset 43 kiintiöpakolaista kuntaan
  2012 Tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus humanitaarisesta vastaanotosta
  2013 Valo-luokat vakinaiseksi, perustettiin aikuisten perusopetusryhmä Pesu sekä Suomistartti, 19 kiintiöpakolaisen vastaanotto
  2014 14 kiintiöpakolaisen vastaanotto
  2015 8 kiintiöpakolaisen vastaanotto
  2016 Perustettiin toinen perheryhmäkoti, 31 ylimääräisen kiintiöpakolaisen vastaanotto
  2017 Toinen perheryhmäkoti lakkautettiin, 20 kiintiöpakolaisen vastaanotto
  2018 Vastaanottokeskus ja kaupungin maahanmuuttotyö 10-vuotisjuhla
  ”Monikulttuurisuus on rikkautemme, kansainvälistyminen on mahdollisuutemme.”
  Pudasjärven kaupungin strategia 2017-2027

  LISÄTIETOJA MEDIALLE

  Janne Similä (Pudasjärven yksikön osalta)
  Oulun vastaanottokeskuksen vs. johtaja
  0295 430 431

  Tomi Timonen
  Kaupunginjohtaja
  050 4548230

   

  _P7A1203
  _P7A1205
  _MG_4874
  _P7A1212
  _MG_4876
  _P7A1217
  _P7A1222
  _P7A1227
  _P7A1228
  _MG_4890
  _P7A1233
  _P7A1237
  _P7A1240
  _P7A1241
  _MG_4904
  _P7A1257
  _P7A1258
  _P7A1267
  _P7A1268
  _P7A1273
  _MG_4938
  _P7A1289
  _MG_4940
  _P7A1296
  _P7A1297
  _P7A1307
  _P7A1316
  _P7A1322
  _P7A1328
  _P7A1355
  _P7A1373
  _P7A1375
  _P7A1379
  _P7A1380
  _P7A1388
  _MG_4960
  _MG_4980
  _P7A1402
  _MG_4991
  _P7A1420
  _P7A1424
  _P7A1433
  _P7A1440
 • _P7A1203
 • _P7A1205
 • _MG_4874
 • _P7A1212
 • _MG_4876
 • _P7A1217
 • _P7A1222
 • _P7A1227
 • _P7A1228
 • _MG_4890
 • _P7A1233
 • _P7A1237
 • _P7A1240
 • _P7A1241
 • _MG_4904
 • _P7A1257
 • _P7A1258
 • _P7A1267
 • _P7A1268
 • _P7A1273
 • _MG_4938
 • _P7A1289
 • _MG_4940
 • _P7A1296
 • _P7A1297
 • _P7A1307
 • _P7A1316
 • _P7A1322
 • _P7A1328
 • _P7A1355
 • _P7A1373
 • _P7A1375
 • _P7A1379
 • _P7A1380
 • _P7A1388
 • _MG_4960
 • _MG_4980
 • _P7A1402
 • _MG_4991
 • _P7A1420
 • _P7A1424
 • _P7A1433
 • _P7A1440

 • Mielen hyvinvointi on seurausta kaikista ihmisen elämään vaikuttavista tekijöistä. Joskus mieli kuormittuu liikaa esimerkiksi kriisin seurauksena. Mielen järkkyessä voi tulla oireita koko kehoon. On tärkeää hoitaa itseään ja saada sopivaa hoitoa.

  Mieli-hanke on koostanut tietoutta Pudasjärvellä saatavista mielenterveyspalveluista suomen lisäksi kuudella muulla kielellä:

 • Pudasjärvellä sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittamassa Mieli-hankkeessa olemme kuntapaikan saaneiden täysi-ikäisten maahanmuuttajien kohtaamisissa havainneet muutamia pieniä asioita, joilla voi meidän kaikkien kannalta olla suuri merkitys kotoutumisen ja kuntoutustarpeen näkökulmista katsottuna.

  Lue koko kuntoutusraportti.fi:n artikkeli tästä

 • Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut Kansainvälistyvät kunnat- videosarjan tukemaan maahanmuuttotyön suunnittelua kunnissa. Videot muodostavat katsojalle kuvan pakolaisten vastaanoton strategiatason suunnittelusta käytännön vastaanottoon. Pudasjärvi sai kunnian olla mukana videossa, jossa käsitellään maahanmuuttoa osana kunnan strategiaa.

 • Pudasjärvellä maahanmuuttotyön kehittäminen nähdään yhtenä kunnan elinvoimatekijöistä. Pudasjärven kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille samoja peruspalveluja, joita tarjotaan kaikille kuntalaisille. Kotouttamisen keskeisenä tavoitteena on maahanmuuttajien integroituminen kaikkiin kaupungin peruspalveluihin mahdollisimman pian, huomioiden erityispalvelut, joita maahanmuuttaja tarvitsee kyetäkseen saavuttamaan ja käyttämään tasavertaisesti olemassa olevia palveluita.

  Maahanmuuttotyön koordinointi

  PL 10, Varsitie 7
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku

 • pudasjarvi  Lapland - The North of Finland