EN | RU | FI

Nuorten valtuusto

 • Aika: Torstai 2.5.2019 klo. 13.00-14.30
  Paikka: Hirsikampus, yläkerran kokoushuone

  Käsiteltävät asiat

  1. Nuorisovaltuuston ohjaaja Kalevi Pynssi avasi kokouksen. Paikalla olivat: Koulunuorisotyöntekijä Miikka Raiskio, Riikka Lehtola 18B, Eveliina Pesonen 7C, Perttu Hintsala Osao, Mikael Kareketo 18B, Meja Märsyaho 7E, Maria Putula 7B, Miro Junna 17B.
  2. Pohdittiin nuorisovaltuuston toimintaperiaatetta lähtökohtana nuorten ideat ja aloitteet. Keskusteltiin valtuustokummin merkityksestä ja miten kummilinkin tulisi toimia nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä.
  3. Keskusteltiin nuorisotoimen osallistumista ja jalkautumista sivukylien kouluille ohjatun harrastustoiminnan merkeissä. Mahdollisuuksia parantaa syksyllä Pudasjärvelle saapuva Wauto-auto, joka luo parempia edellytyksiä toiminnan järjestämiseen sivukylillä. Keskusteluissa kartoitettiin, millaisia aktiviteetteja nuoret haluaisivat nuorisotoimelta. Nuoret toivovat enemmän välituntitoimintaa ja –kilpailuja pitkille välitunneille sekä yläkoululla että lukiolla. Kerhotoiminnasta esiin nostetiin mm. liikuntakerho, nikkarointikerho, kuvataidekerho, karaokekerho. Lisäksi toivottiin yhteisten tapahtumien järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
  4. Keskusteltiin nuorisovaltuustotyön ja koulutyön yhteensovittamisesta siten että ne olisivat toisiaan tukevaa toimintaa. Erityisesti motivaation kannalta em. asia koettiin tärkeäksi.
  5. Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio esitteli nuortenideat.fi-vaikuttamiskanavan yhdeksi mahdolliseksi tulevaisuuden vaikuttamiskanavaksi nuortenvaltuustolle.
  6. Muut asiat
 • Lue pöytäkirja tästä (pdf)

 • Lue pöytäkirja tästä (pdf)

 • Lue pöytäkirja tästä (pdf)

 • Lue pöytäkirja 15.2.2017 tästä (pdf)

 • Lue pöytäkirja 25.1.2017 tästä (pdf)

 • Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

  Seuraa Facebook- ja Instagram -sivujamme, niin pysyt tilanteen tasalla!

  Nuorisopalvelut & Nuorisotilat

  PL 10, Tuulimyllyntie 4
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku
  Facebook

  Toimeenpanosta vastaava viranhaltija

  Auri Haataja, nuorten palveluiden koordinaattori

 • Lasten valtuusto

  Lasten valtuusto on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää lasten elinoloja ja saada heidän äänensä kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pudasjärvellä Lasten  valtuusto on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Valtuuston jäsenet valitaan jokaiselta alakoululta yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

  Nuorten valtuusto

  Nuorten valtuusto on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää nuorten elinoloja ja saada nuorten ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pudasjärvellä Nuorten valtuusto on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Valtuuston jäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

  Lasten ja nuorten ääni kuuluville!

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland