EN | RU | FI

Rakennusvalvonta

 • Rakennuslupapäätösten julkipanolista (pdf)

 • Rakennuslupapäätösten julkipanolista (pdf)

 • Rakennuslupapäätösten julkipanolista (pdf)

 • Rakennuslupapäätösten julkipanolista (pdf)

 • Rakennuslupapäätösten julkipanolista (pdf)

 • Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.11.2017 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen.

  Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.

 • Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen.

  Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 alkaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

  Liitteet

 • lupapiste

  Pudasjärven kaupunki on ottanut käyttöön rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun. Voit hakea rakennusluvan ja hoitaa siihen liittyvän viranomaisasioinnin myös sähköisesti. 

  Tutustu palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi

  Lupapisteen käytössä neuvoo rakennusvalvonnan henkilökunta.

   

   


  Rakennusvalvonnan tehtävät

  Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvontaa suorittavat rakennustarkastajat ja rakentamisen edistyessä tulee rakentajan huolehtia rakennuskohteessa suoritettavista katselmuksista. Katselmukset tulee pyytää noin kaksi viikkoa ennen suorittamista. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä pyydetään suorittamaan yleensä seuraavat katselmukset:

  Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon
  - merkitseminen tulee pyytää ennen kuin rakennustyö on aloitettu.

  Hormikatselmus
  - toimitetaan, kun hormi on muurattu ja paloeristykset tehty.

  Pohjakatselmus
  - joka toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-ja louhintatyöt on suoritettu ja/tai paalutus taikka maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu.

  Rakennekatselmus
  - joka toimitetaan, kun kantavat rakenteet on tehty (runko-ja kattorakenteet).

  LVI-katselmukset
  - jotka toimitetaan, kun ilmanvaihtolaitteistot on tehty ja/tai vesi-ja viemärilaitteistot on tehty ja/tai lämmityslaitteistot on tehty ja/tai savuhormistot on tehty.

  Käyttöönottokatselmus
  - toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on siinä kunnossa, että se voidaan ottaa turvallisesti käyttöön ja rakennus tai sen osa ei vielä ole täysin valmis.

  Loppukatselmus
  - joka toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.

  Rakennusvalvonta

  PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi

  Asiakaspalvelu
  Ma ja pe klo 9-15
  Ti ei asiakaspalvelua
  Ke ja to klo 9-13

  Puh. 040 826 6575
  Faksi 08 823 453

  Henkilöstön yhteystietohaku

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland