EN | RU | FI

Tekninen- ja ympäristötoiminta

  • Kaavoituskatsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.

  • Pudasjärven kaupunki laatii Törrönkankaan yleiskaavaa. Pudasjärven rannan osalle yleiskaava laaditaan MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRA 30 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

    Pudasjärven rannan osalle on valmistunut yleiskaavaluonnos, jota esitellään maanomistajille ja muille osallisille kaupungintalolla torstaina 12.11.2009 klo 18.00.

    . Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

    Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland