EN | RU | FI

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja kunnissa 1.1.2019 lähtien.

  Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

  Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

  Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

  Pudasjärven kaupunki siirtää varhaiskasvatuksen  Effica –tietojärjestelmän kautta  tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien.

  Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan kaupungin kotisivuilla www. pudasjarvi.fi/asukkaille/varhaiskasvatus

  Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta Opetushallitus ja Pudasjärven kaupunki tiedottavat rekisteröityjä myöhemmin.

  Lisätiedot

 • Haemme varhaiskasvatuskäyttöön sopivia tiloja vuokralle Syötteen alueelta 1.8.2019 alkaen. Tiloihin suunnitellaan perustettavaksi ryhmäperhepäivähoitokoti.

  Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta: puh. 040 504 3241 / Jaana Rajala.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin on tullut muutoksia 1.8.2018 alkaen.  Käytännössä tulorajojen noustua, asiakasmaksut ovat alentuneet.

  Korkein kokopäivähoitomaksu on enintään 289 €/kk, sisaralennus on 50% nuorimman lapsen laskennallisesta kokopäivähoidon maksusta.

 • Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen sen jälkeen, kun äitiys-, isyys tai vanhempainrahaoikeus päättyy.  Pudasjärven kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslain 11 §:ää ja rajaa varhaiskasvatusoikeuden 20 h/viikko niiltä perheiltä, joissa vanhemmat eivät työskentele, opiskele tai ole yrittäjänä kokoaikaisesti. Subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen perustuvaa osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 7.45-15.15 välillä.

  varhaiskasvatuspalveluiden ja palvelusetelin hakeminen

  Kaupungin varhaiskasvatuspalveluita sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä on haettava kahta (2) kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, voidaan hoitopaikka myöntää heti ja viimeistään kahden viikon kuluessa hakemisesta. Mikäli jompikumpi lapsen vanhemmista / huoltajista on työtön, on päivähoitoa haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkua.

  Uudet asiakasperheet

  Asiakkaat, jotka eivät aiemmin ole olleet Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa asiakkaina, hakevat palveluita alla olevien linkkien kautta. Linkit eivät vaadi tunnistautumista.

  Aiemmin varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaina olleet perheet

  Näihin palveluihin kirjaudutaan pankki –tai mobiilitunnuksilla. Järjestelmä hakee valmiiksi mm. perhe-, osoite –ja yhteystiedot väestörekisteristä.

  Huomioi, että tunnistautumisen kautta pääset myös lapsinäytöltä hyväksymään tarjotun paikan tai irtisanomaan palvelun.  Nämä tehdään lapsikohtaisesti—lapsen nimen kohdalta.

  Myös tulotietoja liitteineen laitetaan tunnistautumalla palveluun.

  palvelumuodot

  Palvelumuoto valitaan sekä kaupungin että palvelusetelillä ostettavassa varhaiskasvatuksessa vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Palvelumuodon vaihtuminen edellyttää uuden hakemuksen toimittamista sähköisesti muutosta edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä.

  • Kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Kokopäivähoito 16 pv/kk tai 75 h/2 vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 10 pv/kk tai 50 h/2 vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 5 pv/2 vkoa tai 40 h/2 vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Tilapäinen osa- tai kokopäivähoito, enintään 5 pv/toimintavuosi (1.8-31.7.)

  Kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa valitaan esiopetuksen lisäksi tarvittava palvelumuoto.

  • esiopetus + kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 16 pvää/kk tai 75 h/2vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 10 pvää/kk tai 50 h/2vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus + 40 h/2vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)

  varhaiskasvatustoimisto

  Käyntiosoite:
  Pikku-Paavalin päiväkoti, 2. krs
  Puistotie 1
  93101 Pudasjärvi

  Henkilöstön yhteystietohaku

  Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

  Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.

  Lue lisää tietovarannosta ja sen sisältämistä tiedoista tästä tiedotteesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland