EN | RU | FI

Yrittäminen

 • Pudasjärvellä on aloittanut uusi graafiseen suunnitteluun, tapahtumatuotantoon ja markkinointiin keskittynyt yritys, DVSG Projects. Yritys koostuu kolmesta Hirsikampuksen lukiolaisesta, joiden erikoisalaa ovat somemarkkinointi ja logojen suunnittelu. Pudasjärven 4H-yhdistyksen kanssa yhteistyössä perustettu DVSG Projects teki Pudasjärven kaupungin kanssa 4.4.2019 sopimuksen #popedapudikselle tapahtuman somekampanjasta, jolla saadaan näkyvyyttä tapahtumalle, pudasjärveläisille yrittäjille ja koko Pudasjärven kaupungille.

  Nuorten yrittäjyyttä tukeakseen Pudasjärven kaupunki on tehnyt yhteistyötä Hirsikampuksen ja #popedapudiksella -tapahtuman järjestäjän Janne Sorosen kanssa. Idea yhteistyöhön lähti liikkeelle #popedapudiksella -tapahtuman tarpeesta saada tapahtuman somemarkkinointiin mukaan paikallisia nuoria. Erinomaisesti Hirsikampuksella järjestetty Northern Future Expo –koulutusmessutapahtuma sekä työelämälähtöinen opinnonohjaus kannustivat kaupunkia yhteistyöhön Hirsikampuksen kanssa. Vastaavalle yhteistyölle on molemminpuolista kiinnostusta myös jatkossa.

  Pudasjärven kaupunki onnittelee DVSG Projects:ia uuden yrityksen perustamisesta!

 • Asukasmäärän kasvattaminen Pudasjärvellä on ensiarvoisen tärkeää, jotta uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä muita vetovoimaa parantavia tekijöitä pääsee syntymään kaupunkiin. Kaupungilla on tavoitteena saavuttaa 10 000 asukkaan rajapyykki vuoteen 2027 mennessä. Elinkeinoelämän vilkastumisen tavoitteeksi on määritetty 100 uutta yritystä ja 500 uutta työpaikkaa. Kaikkien kaupungin toimenpiteiden täytyy vastata näihin tulevaisuuden positiivisiin tavoitteisiin. On myös tärkeää tunnistaa kasvunesteet ja pyrkiä pääsemään niistä mahdollisimman nopeasti yli. Strategiaan ja kasvutavoitteisiin palataan säännöllisesti, jotta ne pysyvät keskeisesti toiminnan ohjenuorina.

  Keskeinen osa kuntastrategiaa on valmisteilla oleva elinkeino-ohjelma. Matkailun puitesopimukseen syksyn aikana kootut merkittävät investoinnit ovat ensi askel matkailun nostamiseksi seuraavalle tasolle Pudasjärvellä. Samalla puitesopimus vie kohti kaupungin 2027-tavoitteita. Seuraavaksi kootaan puitesopimus kaupungin muuhun elinkeinotoimintaan, yrityksiin ja toimialoihin liittyen. Lisäksi kootaan kehittämisohjelmaa muun muassa potentiaalisten liike- ja asuinrakennuspaikkojen osalta Pudasjärvellä. Laajempi puitesopimus tuo esiin ne tavoitteet ja kehittämissuunnat joihin Pudasjärvellä on sitouduttu.

  Muista elinvoiman kasvattamisen teemoista lähiruoan kehittäminen on myös tärkeä kokonaisuus Pudasjärvellä. Jalostusasteen nostamiseen on luotu edellytyksiä kehittämällä tuotekehityskeittiö Kööki, joka on avoin kaikille elintarvikkeiden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Lähiruokaan liittyvän tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin edellytyksiä kehitetään edelleen.

  Kaupungin strategian 2017-2027 jalkautumisen edistymistä kuntalaisten, matkailijoiden sekä muiden Pudasjärven kaupungin tulevaisuudesta kiinnostuneiden keskuudessa parannetaan. Strategiaa ruvetaan jakamaan kauppojen, huoltoasemien yhteydessä ja muilla julkisilla paikoilla.

  Lisätietoja

  Jorma Pietiläinen
  kehittämisjohtaja
  Pudasjärven kaupunki
  050 455 2915

 • Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven yrittäjät toteuttivat Yrittäjän päivänä 5.9.2017 kello 7.30 yhteisesti Suomen lipun nostamisen kaupungintalon lippusalkoon. Tapahtumaan osallistui 25 kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä pudasjärvisiä yrittäjiä. Tapahtuma on muodostunut jo perinteeksi, sillä tällä kerralla oli jo 4. kerta, kun tämä totetettiin.

 • Karhupajan nuorten viikoittaisessa toiminnan kehittämis- ja infopalaverissa nousi esiin tarve saada tietoa pienkoneasentajan koulutuksesta ja työstä. Toive toteutui, kun saimme Pienkonehuolto Keskiaho Oy:n toimitusjohtaja Jari Keskiahon täydentämään puutteelisia tietojamme. Pienkone asentajan koulutusta voi hankkia Tampereella, Iisalmessa, Oulussa ja muutamissa muissakin paikoissa. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen 1-3 vuotta. Pienkoneasentajan ammattitutkinnon voi suorittaa lisäksi oppisopimuskoulutuksena. Keskiahon yrityksessä on kouluttautunut tällä keinolla kaksipienkoneasentajaa. Lisä- ja täydennyskoulutuksilla päivitetään jatkuvasti ammattiosaamista.

 • Nuoret kertoivat kiinnostuksestaan kuulla yrittäjyyteen liittyviä perusasioita. Kehitysjohtaja Jorma Pietiläinen kävi Karhupajalla vähentämässä yrittäjyysepätietoisuutta ja vastaamassa nuorten kysymyksiin. Yrittäjäksi haluavan on oltava itse vahvasti innostunut yrittämisestä oli toiminnan kohde sitten tuote tai jokin palvelu.

 • Pudasjärven monipuolinen elinkeinoelämä tarjoaa hyviä tilaisuuksia työhön - myös yrittäjänä! Alueen pääelinkeinot ovat matkailu, puunjalostus, bioenergia- ja turveala, kone- ja kuljetusala sekä alkutuotanto.

  Pudasjärvellä toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kärkiyrityksiä, kuten puutuotealan yritykset Kontiotuote Oy ja Profin Oy. Pudasjärvellä sijaitsee myös Apetit Oyj -konsernin Apetit Ruoka Oy:n tuotantoyksikkö, joka on Suomen suurin pakastepizzojen valmistaja. Matkailualan veturina toimii Syötteen tunturialue, joka säteilee vetovoimaansa lähes koko kaupungin alueelle.

  Toimivat yhteydet

  Pudasjärvi sijaitsee neljän lentokentän risteyksessä: etäisyyttä Ouluun on 100 km, Kuusamoon 130 km, Rovaniemelle 160 km ja Kajaaniin 180 km. Pudasjärvi on laaja, luonnonmukainen ja maaseutumainen kylien kaupunki. Viidentoista pudasjärveläisen pääkylän joukosta on löytynyt myös Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2018 kylä, Jonku. Valokuituverkko kattaa koko kaupungin sekä mahdollistaa toimivat yhteydet yrityksille ja etätyömahdollisuudet niin kylillä kuin tunturissakin.

  Pudasjärven kehitys Oy

  Pudasjärven elinvoimapalveluita tuottaa Pudasjärven Kehitys Oy. Sen tehtävänä on alueen markkinointi sekä sen yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäminen. Olitpa sitten suunnittelemassa tai kehittämässä yritystoimintaasi tai sijoittumassa Pudasjärvelle, Pudasjärven Kehitys tarjoaa yksilöllistä, luottamuksellista ja joustavaa palvelua.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland