Eteenpäin eläväisen mieli, Karhupajallakin

22.10.2020

Keväällä koronarajoitteet sekoittivat nopealla vauhdilla ihmisten ja eri toimintayksikköjen suunnitelmia. Paikalleen ei auttanut eikä auta nytkään jäädä poikkeustilanteen edelleen jatkuessa. Karhupajalla uusien asiakkaita palvelevien ja tukevien toimintamallien kehittäminen, kokeileminen ja käyttöönotto pyrähtivät voimalla vauhtiin. Karhupajan yksilövalmentaja ja työvalmentajat ottivat käyttöönsä aikaisempien valmennuskeinojen ohelle uuteen tilanteeseen sopivia tapoja yhteydenpidossa nuoriin asiakkaisiin. Discort ja Teams tulivat tutuiksi termeiksi ja menetelmiksi. Nykytilanteen ja tulevaisuuden valmennukseen lisäpontta antaviin kaupungin työllisyyspalvelujen hankkeisiin päästiin mukaan. Likistä Digiä –hankkeen avulla kaupungin työllisyyspalvelut, Karhupaja mukaan lukien, valmistautuvat tuottamaan ja järjestämään valmennusta ja ohjausta etä- ja digipalveluina. Tavoitteena on kehittää etäpalveluja, joilla varmistetaan oikea-aikaiset palvelut nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työllisyyspalvelujen asiakkaille. Toisen tärkeän hankkeen, palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena Karhupajalla on selvittää ja päivittää nykypäivän nuorten palvelu-, toiminta- ja tukitarpeet kuunnellen nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä ihmisiä.

Erityistilanteesta huolimatta eivät Karhupajan yksilö- ja työvalmennus eivätkä nuoret ole olleet lamassa. Uusia työkokeilu- ja työpaikkoja on etsitty ja löydetty. Koulutuspaikkoja on kartoitettu ja osa on tehnyt tarkat suunnitelmat opintopolkunsa kuvioista ja aloittamisesta. Nopeimmat ovat aloittaneet ammatillisen oppilaitoksen osaopintojen suorittamisen tai ylioppilastutkintoon valmistautumisen. Yleissivistykseen tai työpaikan saantiin tarvittaviin korttikoulutuksiin nuoret ovat osallistuneet omien tarpeidensa mukaisesti Nuorten polku hankkeen ja OSAOn Pudasjärven yksikön kautta. Terveyteen, raha-asioiden järjestämiseen ja muiden arjen asioiden hoitamiskyvyn edistämiseen liittyviin kartoituksiin, toimenpiteisiin ja tilaisuuksiin on päässyt moni nuori osallistumaan. Karhupajan nuorilla on riittänyt voimavaroja pohtia ja kertoa ideoitaan työpajan toiminnan ja sen rakenteen kehittämisideoiden esiin tuomiseen. Porukalla pohdittiin ja annettiin ehdotuksia kuntalaisille järjestettyyn kaupungin talouden sopeuttamiskyselyyn. Kaikki tämä tukee ajatusta Pudasjärven ihmisten, myös nuorten, positiivisista tulevaisuuteen suuntaavista ajatuksista ja asenteesta vaikeidenkin tilanteiden tai asioiden puskiessa päälle.

Sointu Veivo, yksilövalmentaja

Last modified: 4.2.2022

Comments are closed.