Haemme uutta löytöeläinkotia Pudasjärvelle

14.10.2022

Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren ympäristöpalvelut hakee uutta löytöeläinkotia Pudasjärvelle. Nykyinen sopimus löytöeläinkodista päättyy 29.11.2022.

Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Löytöeläinkodille maksetaan kiinteä korvausta valmiuksien ylläpidosta. Löytöeläinkoti perii eläimen omistajalta korvauksen eläimen talteenotosta ja hoidosta. Mikäli eläimen omistajaa ei löydetä tai kustannuksia ei saada perittyä, Oulunkaaren ympäristöpalvelut suorittavat mainitut kustannukset sopimuksen mukaisesti.

Vapaamuotoinen hakemus pyydetään lähettämään 4.11.2022 mennessä osoitteeseen:

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

tai sähköpostilla osoitteeseen: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

Lisätietoja antavat

Johtava eläinlääkäri Aino-Sofia Riepula,
aino-sofia.riepula@pudasjarvi.fi, puh. 040 351 0498

ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi,
jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi, puh. 0400 433 998

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 4.11.2022

Comments are closed.