Haku lukuvuoden 2023 – 2024 Hirsikampuksen JOPO-ryhmään

20.2.2023

Haluatko suorittaa peruskoulun omassa tahdissasi? Kiinnostaako pidemmät työharjoittelujaksot? Tökkiikö perinteinen luokassa opiskelu? 

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on suorittaa peruskoulun yläluokat hieman erilaisella tavalla. Oppimisessa korostuvat työpaikkaopiskelu, pienryhmätyöskentely koulussa ja itsenäiset oppimistehtävät. Tavoitteena on kehittää oppilaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja. JOPO-toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta pois jäämistä peruskoulun jälkeen.  JOPO-luokka pyrkii tukemaan nuorta jatko-opintopaikan varmistamisessa. 

Ryhmässä työntekijöinä toimivat luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Lisäksi tukena ovat rehtori, opinto-ohjaaja, koulun kuraattori ja terveydenhoitaja ja tarvittaessa muut toimijat. 

JOPO-luokkien oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä.  Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa, osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. 

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma. JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta ja vierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja mahdollisuuksien mukaan. JOPO-luokalla voi olla myös erilaisia retkiä ja leirikouluja. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä.  

Oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset Hirsikampuksella. Yhteisvalinta on 2. asteen koulutukseen, kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla. Yksilöllinen ja realistinen oppilaanohjaus on osa JOPO-luokan toimintaa.  JOPO-opetus tukee peruskoulun loppuun saattamista, mutta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae päättötodistuksen tai jatko-opintopaikan saamisesta. 

Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutuksellista ja tiiviistä tarvittaessa. JOPO-luokalla opiskelu vaatii myös huoltajien sitoutumista yhteistyöhön koulun kanssa sekä nuoren tukemiseen. 

Keskeiset painopisteet lukuvuodelle 2023-2024 

  •  Urakkamuotoinen opiskelu 
  • Työssäoppiminen 
  • Toisen asteen koulutuspaikan löytäminen 

Oppilasvalinnan edellytyksiä 

Oppilaalla on halua ja kykyä säännölliseen JOPO-opiskeluun. Oppilas on motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun JOPO-opetuksessa. Oppilas haluaa hankkia itselleen perusopetuksen päättötodistuksen 

  • Oppilas hyötyy JOPO-opetuksen työskentelytavoista, mm. työpainotteisuudesta ja toiminnallisuudesta sekä pienryhmäopetuksesta 
  • Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy joustavan perusopetuksen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn 
  • Oppilas aloittaa syksyllä 2023 opintonsa vuosiluokalla 7–9. Valinnassa asetetaan etusijalle 8 – 9.-luokkalaiset 
  • Oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat JOPO-opetukseen 
  • Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen opiskelunsa ei suju perinteisellä mallilla. JOPO-opiskelu tukisi päättötodistuksen saamista 

JOPO-luokalle hakeminen 

Oppilas hakee JOPO-luokalle täyttämällä hakulomakkeen yhdessä huoltajiensa kanssa. Hakulomakkeita saa JOPO-luokasta, koulun kansliasta ja luokanvalvojilta tai sen voi tulostaa kaupungin nettisivuilta. Hakemus toimitetaan Pudasjärven hirsikampuksen yhtenäiskoulun kansliaan tai Ville Eromalle. Kuoreen merkintä ”JOPO-hakemus”.  

Hakuaika JOPO-luokalle päättyy 30.3.2023. Haastattelut (joihin osallistuvat huoltajat ja oppilas) ja oppilasvalinta tehdään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana  JOPO-opettaja, Ville Eroma 045-2106851, ville.eroma@pudasjarvi.fi

Hakulomakkeet

Last modified: 20.2.2023

Comments are closed.