Haku yksityistien ottamiseksi kaupungin kunnossapidon piiriin

5.10.2022

Yksityistiekunnille tarkoitettu haku Pudasjärven kaupungin järjestämän kunnossapidon piiriin alkaa 1.10.2022.

Kaupunki tekee päätöksen yksityisteiden ottamisesta kaupungin kunnossapidettäväksi tiekunnan laatiman hakemuksen perusteella. Kaupunki ja tiekunta tekevät kirjallisen sopimuksen tien kunnossapidosta. Kunnossapitosopimus on määräaikainen ja sen voimassaolo ja sisältö on sidottu Pudasjärven kaupungin liikenneväylien kunnossapitosopimukseen. Tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunta on edelleen lainsäädännön tarkoittama vastuullinen tienpitäjä.

Valtuuston 8.10.2020 § 31 hyväksymät yksityistiekäytännöt (pdf) määrittelevät kunnossapidon ehdot.

Hakemus on tehtävä sitä varten laaditulla lomakkeella 31.12.2022 mennessä.

Paperisia lomakkeita on saatavilla myös kaupungin asiakaspalvelupisteessä Hyvän olon keskus Pirtissä, os. Varsitie 1.  Lomake liitteineen tulee toimittaa asiakaspalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:

Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo
PL 10, 93101 PUDASJÄRVI

Kuoreen tunnus ”Hakemus kunnossapidon piiriin 2022”.

Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044, pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi

Tekninen ja ympäristötoiminta

Last modified: 5.10.2022

Comments are closed.