EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta perehtyi lasten päivähoitoon

Hyvinvointivaliokunta kokoontui 16.3.2016. Kokouksen pääasiallisena aiheena oli tutustua Pudasjärven kaupungin päivähoitoon, joten kokous järjestettiin Päiväkoti Pikku-Paavalin tiloissa. Päivähoidon ohjaajat Jaana Rajala ja Merja Kemppainen esittelivät toimintaa ja kertoivat, että Pikku-Paavalin päiväkodista on tullut haluttu ja pidetty hoitopaikka.

Kokouksessa keskusteltiin kuntien vapaavalintaisesta mahdollisuudesta rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti 1.8.2016 alkaen. Hyväksytyn lain mukaan lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatusta vain 20 tuntia viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Hyvinvointivaliokunta antoi ohjausesityksen, jonka mukaisesti subjektiivista päivähoito-oikeutta ei Pudasjärvellä lähdettäisi rajoittamaan. Kyseisen oikeuden rajoittaminen koskisi vain muutamaa perhettä Pudasjärvellä, joten tarvetta oikeuden rajoittamiseen ei tästä näkökulmasta ole.Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy jatkossa lapsen päivähoito-oikeuden laajuuden mukaan myös niissä kunnissa, jotka eivät muutoin ole rajaamassa lapsen päivähoito-oikeutta.  Lasten kotihoidon tukeen lain muutoksella ei ole vaikutusta, päättipä kunta rajoittaa päivähoito-oikeutta tai olla rajoittamatta, vaan se säilyy entisellään niin kuin tähänkin saakka.

Toisena kokonaisuutena tutustuttiin päivähoidon joissakin kunnissa käytössä olevaan tuntiperusteisen laskutuksen malliin, jossa hoitotunteja voisi varata 70h -210 h kuukaudessa kahdestatoista erilaisesta tuntimäärästä. Tuntiperusteisessa mallissa laskutus tapahtuu nykyisen mallin mukaisesti myös varattujen tuntimäärien perusteella eikä toteutuneiden tuntien perusteella, kuten nimestä voisi virheellisesti päätellä. Päivähoidon ohjaajat ja hyvinvointivaliokunnan jäsenet pitivät kuitenkin tärkeimpänä pienryhmäpedagogiikan säilyttämisen Pudasjärvellä, josta olisi luovuttava mikäli em. tuntiperusteiseen laskutukseen siirryttäisiin. 

Keskusteltiin nykyisen laskutusmallin uudistamisesta. Nykyiseen laskutusmalliin voitaisiin kuitenkin lisätä päivähoidon tuntirajoja siten, että vanhemmat voisivat varata päivähoitoa  jatkossa  myös 40h/2vko tai 75h/2vko entisten hoitomuotojen lisäksi. Hoitotuntien varaus tapahtuisi samaan tapaan kuin nykyisessä päivä- / tuntikohtaisessa mallissa päivähoitoon hakemisen yhteydessä. Lasten vanhemmat ilmoittavat  varaamansa hoitomuodon perusteella lapsen hoitoajat  hoitopaikkaan kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Hyvinvointivaliokunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland