EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta aloitti ripeästi toimintansa

Uusi hyvinvointivaliokunta aloitti työnsä 19.6.2017.Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertasi valiokuntien tehtäviä painottaen valiokunnan keskeistä roolia päätöksien laadukaassa valmistelussa.Valiokunta voi osallistua ja laatia päätösten tai toiminnan vaikutusten ennakkoarviointeihin. Valiokunta osallistuu monipuoliseen yhteistyöhön Pudasjärven elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteistyömuodot syntyvät valiokunnan jäsenten ideioista ja toiveista.

Hyvinvointivaliokunnan keskeiset tehtävät ovat kuntalaisten ja eri väestöryhien hyvinvointitarpeiden ennakointi, suunnittelu,seuraaminen ja kehittäminen SOTE-muutos, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen sekä oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi.

Päätöksenteko etenee valiokunnasta kaupunginhallituksen päätettäväksi valmistelijan ja kaupunginjohtajan kautta. Valmisteluvaiheessa valiokunta hyödyntää erialojen asiantuntijoita ja tutustuu toimialaansa kuuluviin palveluja järjestäviin ja tuottaviin kohteisiin. Kaupunginhallituksen kokouksissa valiokunnan puheenjohtaja kertoo ennakoivasti mitä asioita valiokunnassa ollaan aloittelemassa tai tutkimassa. Tällöin kaupunginhallitus voi antaa oman näkemyksensä mihin suuntaan asioita on hyvä viedä ja valmistella.                                                                                       

Puheenjohtaja Sointu Veivo kehoitti valiokunnan jäseniä tutustumaan asioiden käsittelyä ja eteenpäin ohjeistamisia selkeyttäviin asiakirjoihin, joita ovat Kuntastrategia 2017-2027, talousarvio, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016, hallintosääntö sekä edellisen hyvinvointivaliokunnan antamat toimintavinkit. Edellinen hyvinvointivaliokunta on ehdottanut, että uusi valiokunta ottaisi käsittelyyn koulukiusaamisen ehkäisyn Pudasjärvellä. Nykyisellä hyvinvointivaliokunnalla oli useita ehdotuksia käsiteltäviksi asiakokonaisuuksiksi: vapaamuotoinen arvokeskustelukokous/ilta, muistisairaudet Pudasjärvellä, LAPE (toimiva arki lapsiperheille), kuntalaiset (esim. vanhukset ja kotiäidit) osalliseksi yhteiskuntaa, palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen, koulujen uusien opetuskäytäntöjen (esim. digitaalisuus) eteenpäin vieminen, talousarviosta johdetun käyttösuunnitelman tekeminen hyvissä ajoin yhteistyössä sivistyspalveluiden toimijoiden kanssa.

Opetus ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi, että SuomiStartti -opetusta on järjestetty kansalaisopistolla neljänä vuonna. Viimeisin myönnetty avustus oli sama kuin haettu avustus, eli 102 000 euroa. Tämä summa on 12% koko valtakunnallisesta myönnetystä avustuksesta. Näin ollen voidaan todeta, että SuomiStarttia toteutetaan erinomaisesti Pudasjärvellä.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland