EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa talousarvio-, investointi- ja koulukiusaamisasioita

Hyvinvointivaliokunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa vieraili valtuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä. Puheenvuorossan hän korosti valiokuntien valmistelevan työn tärkeyttä ja merkitystä, joka edellyttää valiokuntien jäsenten täysipainoista ja sitoutunutta kokoustyöskentelyä. Valiokuntien työskentely on kehittynyt hyvään suuntaan. Valiokuntien tulevassa asioiden käsittelyssä on tärkeää painottaa kiireetöntä ja perusteellista valmistelua noudattaen ennaltaehkäisyn periaatetta.

Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi selosti talousarvion valmistelun tämän hetkistä tilannetta,talousarvion uutta rakennetta, talousarvion tavoitteita sekä investointiesityksiä. Hyvinvointivaliokunnan ohjausesityksenä kirjattiin kotona olevien lasten tilapäisen hoidon järjestämisen tutkiminen virikehoitotyyppisestä toiminnasta sivukylät huomioiden. Toimintamuoto olisi yksi ennaltaehkäisevän lähipalvelun muoto, jonka tavoitteena on lasten sosiaalisuuden lisääminen ja perheiden jaksamisen edesauttaminen.  

Hyvinvointivaliokunta pohti valmisteltavan palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton laajentamista myös varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolelle siten, että palvelusetelillä olisi ostettavissa myös muita palveluja. Investointiesityksistä hyvinvointivaliokunta valitsi kolme tärkeintä investointikohdetta, jotka ovat sivukylien koulujen oppimisympäristöjen modernisointi, Kipinän koulun remontin toisen vaiheen suorittaminen ja likiliikuntahankkeen laajentaminen useammille kylille. Monitoimitalohankkeen etenemistä pidettiin tärkeänä, koska kirjastorakennus on todettu tutkimuksissa korjauskelvottomaksi. Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi koulukiusaamisen ennalta ehkäisyn toimintamallin kehittämisesen etenemisestä. Toimintamallin rakentaminen edellyttää valiokunnan tuntemista kiusaamisesta ilmiönä, viimeisimmistä tutkimustiedoista aihepiiristä sekä muiden kuntien panostuksista koulukiusaamieseen liittyen.

Toimintamallin rakentaminen edellyttää tietoa Pudasjärven nykytilanteesta kiusaamisen suhteen oppilaan, huoltajan, opettajan, kuraattorin, tukioppilaiden, vanhempaintoimikunnan ja muiden ammattilaisten näkökulmasta. Kokemusperäämisen tiedon keräämisen tapoja ovat kyselyt, hyvinvointivaliokunnan jäsenten jalkautuminen vanhempainiltoihin sekä hyvinvointivaliokunnan jäsenten suorittamat oppilaiden ja huoltajien haastattelut. Opetus- ja sivistysjohtaja Holappa selvitti kuntalaisaloitteiden etenemistä. Aloitteita voi tehdä www.kuntalaisaloite.fi/fi -sivustolle, josta aloitteet siirtyvät kaupungin kirjaamoon vastaanotetuiksi. Johtoryhmä käsittelee aloitteet ja siirtää aloitteen jatkokäsittelyyn oikealle toiminta-alueelle. Keskusteltiin leikkipuistojen kunnosta, joiden ylläpitoon tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland