EN | RU | FI

Asumisneuvontatietoa hyvinvointivaliokunnassa

Asumisneuvoja Teija Niemelä kertoi asumisneuvonnasta Pudasjärvellä, joka aloitettiin ARA:n rahoittama huhtikuussa 2017. Asumisneuvonnan tarkoituksena on auttaa eri asumismuodoissa asuvia asukkaita. Avustamisen kohteena ovat vuokrarästit, vuokranmaksuvaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmista johtuvat asumiseen liittyvien asioiden hoidon heikentyminen, maksusuunnitelman laatiminen, tukien hakeminen tai asumisen ohjaus. Asiakkaita ovat nuoret, ikääntyvät henkilöt, lapsiperheet, yksinasuvat sekä muut asumisapua tarvitsevat.

Yhteydenottoja on noin 250 kpl kuukaudessa. Asiakkuuksia vuoden 2017 aikana on ollut 85. Asiakkuus on alkanut yleisimmin asiakkaan omasta aloitteesta, mutta myös sosiaalityöntekijän, vuokranantajan tai läheisen aloitteesta. Suurin osa asiakkaista asuu vuokrataloyhtiöiden asunnoissa. Asiakkuuksien piiriin kuuluu lisäksi omistusasunnossa asuvia asiakkaita.

Asumisneuvojan työn ansiosta suoria säästöjä on pystytty osoittamaan 35 000 euroa vuonna 2017. Säästöt ovat syntyneet siitä, että maksusuunnitelmilla on pystytty sopimaan vuokrarästeistä eikä perintä ole edennyt käräjäoikeuteen. Muut säästöt syntyvät epäsuoasti vaikuttaen lisäävästi yleiseen hyvinvointiin. Pudasjärven vuokrataloyhtiöt ja Pudasjärven kaupunki suunnitelevat palkkaavansa asumisneuvojan myös ensi vuodeksi. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta osallistumaan asumisneuvojan palkkaukseen työn suuren tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden takia sekä ennaltaehkäisevänä ja hyvinvointia parantavana toimintamuotona.

Ruut Tuohimaa ja Johannes Putula kertoivat nimettöminä haastatteleviensa nuorten, huoltajien ja opettajien kokemuksia koulukiusaamisesta.Kiusaamista tapahtuu moneen suuntaan siten, että vahvemmat kiusaavat heikompia, heikommat kiusaavat vahvempia ja toisaalta vahvemmat ja heikommat kiusaavat toisiaan. Tarinoista voi päätellä, että lapset tarvitsevat keinoja koulukiusaamisen käsittelyyn, sen selvittelyyn sekä koulukiusaamisesta selviämiseen. Selvittelyn keinoksi perinteisten keskustelujen rinnalle voisi nostaa muita keinoja. Samankaltaisia kiusaamiseen liittyviä kokemuksia on paljon, jotka sisältävät syrjimistä ja nettikiusaamista. Kusaamisella on ollut surullisia vaikutuksia myöhempään elämään. Esimerkiksi masennus ja esiintymispelot vaivaavat monia. Kiusaaja ei aina ymmärrä kiusaavansa. Nuorille olisikin tärkeä opettaa itse- ja ihmistuntemusta.

Hyvinvointivaliokunnan tavoitteena on pyrkimys kehittää koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn tueksi välineitä opettajille, huoltajille, lapsille sekä hallinnolle. Hallinnollisella välineellä tarkoitetaan sitä taustatukea, jota työnantaja voi tarjota työntekijöille kiusaamiseen puuttumisen kynnyksen madaltamiseksi.

Talous- ja hallintopäällikkö Mervi Niemi esitteli varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä vapaa-aikapalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteita. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti liittämään Koulutusmahdollisuuksien lisääminen- kohtaan lukion pohdittavaksi keinoja, joilla kannustetaan ja houkutellaan oppilaita entistä enemmän kaksoistutkinnon suorittajiksi. Perus- ja esiopetuksen sekä lukion käyttösuunnitelmiin hyvinvointivaliokunta esitti lisättäväksi tavoitteen osallistua yhteistyössä Karhupajan kanssa toteuttamaan mediaprojektina Pudasjärven joulukalenterin.                  

Hyvinvointivaliokunta kuuli katsauksen Hirsikampuksen hallinnon tilanteesta.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli kuntalaiselta tulleesta ehdotuksesta vaikuttaa TE-toimiston ja verotoimiston aukioloaikoihin. Verotoimisto ja TE-toimisto ovat valtionvirastoja, joiden palvelujen tuottamiseen ei kunta osallistu. Kunnalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa valtion virastojen palvelujen tarjontaan tai aukioloaikoihin. Kunta toteuttaa yhteispalvelupisteen palvelut, joiden tavoitteena on auttaa kuntalaisia asioimaan etäyhteydellä valtion virastoihin.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland