EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa Hyvän olon keskuksen suunnitelmia ja opettajien asiaa kiusaamisesta

Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen selvitti Hyvän Olon keskuksen tämän vaiheen suunnitelmien sisältävän kirjasto- ja kulttuuritilat, näyttelytilat, nuorisotilan, etsivä nuorisotyön, keittiö/ruokasalin, ensiapu-, röntgen- ja laboratoritilat, auditorion, kokoustilat, vastaanottohuoneita, keilahallin sekä liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsevat kuntoutus- ja hoito-osasto, sosiaalitoimi ja perhekeskus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja fysioterapia, henkilöstön kahvi- ja taukotilat, välinehuolto, arkisto sekä monitilatoimisto. Kaksikerroksista rakennusta suunnitellaan rakennettavan Kurenalan koulun tontille. Kurenalan koulu purettanee tämän kesän aikana ja meneillään on tarveselvitys, jossa on haastateltu käyttäjiä. Alustavan suunnitelman mukaan jäähallin paikka on Hyvän Olon keskuksen läheisyydessä erillisellä tontilla.         

Opettajat Jukka Lehto, Hely Forsberg-Moilanen, Liisa Kytölä, Rauni Kääriä ja Sanna Kälkäjä kertoivat koulujen toimenpiteistä koulukiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Koulukiusaamisen selvittelyissä noudatetaan KiVa-koulun periaatteita, joiden mukaisesti kiusaamista selvitetään mahdollisimman nopeasti. Kiusaamistapausta sovitellaan ja laaditaan seuranta-aikataulu. Kiusamiseen puuttumisen haasteina opettajat pitävät seuraavia asioita: oppilas ei kerro kiusaamisesta, oppilas kertoo eri tarinan kotona, kuin mitä koulussa on selvitetty, huoltajat eivät välttämättä usko asioita, joita koulussa on selvitetty yhteistyössä oppilaiden kanssa, vaan uskovat oman lapsen erilaisen tarinan. Rajan veto kouluajan ja vapaa-ajan välille sekä kotien vastuu vapaa-ajalla tapahtuvissa kiusaamistapauksissa aiheittavat pohdintaa.

Hyvinvointivaliokunta yhtyi opettajien ehdotuksiin kiusaamisen poistamiseksi: Pudasjärvestä KiVa-kaupunki. Asenteet kiusaamisen vastaiseksi koko kaupungissa myös työpaikoilla. Aikuisten esimerkkinä toimiminen, sillä lapset oppivat aikuisten kielenkäytöstä ja toimintamalleista. Riittävästi koulutusta henkilökunnalle ja huoltajille. Koulukiusaamisen ennalta ehkäisy on jatkuva prosessi, jolle tulee nimetä vastuuhenkilöt. Opettajille riittävästi KiVa-tunteja. Ennalta ehkäisevään perheiden tukeen panostaminen tarjoamalla perheille esim. väliaikaista kotiapua vaikeissa elämäntilanteissa. Hyvinvointivaliokunnan jäsenet ovat kartoittaneet omista verkostoistaan kokemuksia koulukiusaamisesta, ideoita kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Raimo Tervonen kertoi omia kartoitusten tuloksiaan, jotka olivat yhteneväisiä opettajien kokemusten kanssa.

Hyvinvointivaliokunta käsitteli Oulunkaaren kuntayhtymältä saaamaansa selvitystä Pudasjärven kotihoitopalvelun toteuttamisesta ja erityisesti autojen käytön periaatteista.

Toisen asteen opiskelijoiden tukemiseksi ja tuen kehittämiseksi tehdyn kyselyn tulokset ja kehittämistoimenpiteet käsitellään hyvinvointivaliokunnan elokuun kokouksessa.

Hyvinvointivaliokuntaan tuotua nuorimpien lasten koulukuljetuksiin liittyvää asiaa selvitetään tarkemmin syksyn aikana. OSAOn Pudasjärven yksikköön oli ensisijaisia hakijoita tänä vuonna vain 7 nuorta. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa asian tarkempaa selvitystä.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi, että alakoulujen oppilasmäärä tulee lisääntymään seuraavana lukuvuonna noin 40 oppilaalla verrattuna kuluvaan lukuvuoteen. Aikaisemmin oppilasmäärä on vähentynyt noin 35 oppilaan vuosivauhtia kymmenien vuosien ajan.               

Hyvinvointivaliokunta suhtautui myönteisesti mahdollisuuteen jalkautua ja kuulla kuntalaisia Pudasjärvi markkinoilla 6.-7.7.2018. Karhupajan ja nuorisovaltuuston nuorten eduskuntavierailun yhtenä tuloksena on tavoite perustaa oppilaiden parlamenttikerhoja kouluille nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland