EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta järjestää seminaareja

Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt koulukiusaamiseen liittyviä ongelmia lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja kasvatusalan asiantuntijoilta saamiensa haastattelu- ja luentotietojen pohjalta. Yksikin koulukiusattu on liikaa, vaikka valtakunnallisesti tarkasteltuna Pudasjärven tilanne on muuta maata parempi. Valiokunnan tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy ja riittävän varhainen puuttuminen. Hyvinvointivaliokunnan näkemyksen mukaan huoltajat tulisi saada osallistumaan koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä kiinnostumaan koulukiusaamiseen liittyvistä toimintatavoista. Hyvinvointivaliokunta jalkautuu Pudasjärven markkinoille 6.-7.7.2018, jossa valiokunnan jäsenet esittelevät valiokunnan toimintaa ja tekevät kyselyn liittyen koulukiusaamiseen. Samalla kerätään toiveita ja ideoita syksyllä järjestettävän kiusaamisteemaan liittyvän seminaarin luennoitsijasta/esiintyjästä.

Hyvinvointivaliokunta perusti kokouksessaan Kiusaamisen vastaisen -työryhmän, jonka tarkoituksena on olla yhteys kuntalaisten ja valiokunnan välillä. Työryhmän jäsenet ovat:Taina Vainio (pj), Ruut Tuohimaa, Johannes Putula ja Raimo Tervonen. Työryhmän aloituskokouksen kutsuu koolle hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu Veivo.

Valtuustoseminaarissa keskusteltiin vanhusten palvelujen tilanteesta Pudasjärvellä. Puheenjohtaja Sointu Veivo ehdottamana hyvinvointivaliokunta päätti järjestää yhteistyössä Oulunkaaren kanssa vanhuspalveluihin liittyvän seminaarin syksyllä 2018. Hyvinvointivaliokunta keskusteli aloiteesta, jossa esitetään tarve rakentaa Rajamaan rantaan beach volley- kentät. Laidunalueella ja Hirsikampuksella on tällä hetkellä käytössä ko. kentät. Pietarilan lähiliikuntapuistoon on suunnitteilla vastaavan kentän rakentaminen. Aloitteeseen pyydetään elinympäristövaliokunnan kannanottoa..

Puheenjohtaja kiittää aktiivisia hyvinvointivaliokunnan jäseniä kuluneen toimintavuoden työstä ja toivottaa rentouttavaa kesää.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland