EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa hanke- ja soteasioita

VALPAS- hankkeen koordinaattori Sanna Laine ja työkykyvalmentaja Maarit Kokko kertoivat hankkeen kohteen suuntautuvan työn ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Hankkeeseen kuuluvissa kunnissa painitaan monien haasteiden kanssa: huumeet, päihteet, kodittomuus, työttömyys, yksinäisyys ja monet muut ongelmat. Hankkeessa aloittaneita asiakkaita oli elokuun 2018 loppuun mennessä 77 henkilöä, joista 32 oli naisia. Aloittaneista alle 25- vuotiaita oli 38%.

Nuorten palveluiden koordinaattori Auri Haataja esitteli Pudasjärven kaupungin nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tehtäviä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli mahdollisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamisesta, jonka työpanos olisi hyödynnettävissä myös opilashuollollisessa työssä. Kaupungin hankkeista sekä niiden toiminnasta haluttiin saada enemmän tietoa. Hankkeiden tulee tuottaa toimintaa, joka jää elämään kaupungin normaaliin toimintaan.

Pudasjärven Markkinoilla järjestettiin kysely, jossa tiedusteltiin kaupunkilaisten hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyviä mielipiteitä. Esityksiä ja toiveita kertyi kymmeniä. Eniten toivottiin kehittämistä lapsiperheiden, liiklunnan- ja nuorisotoimien, liikennejärjestelyiden, sivukylien palveluiden ja työpaikkojen järjestämiseen.                                                    

Sote- projektipäällikkö Anu Vuorinen kertoi hyvinvointivaliokunnalle ajankohtaistilanteen maakunta- ja sote valmisteluista POPmaakunnassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu edelleen. Uudistuksen tarkoituksena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödeynnetään paremmin. Valtio vastaa enisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnan valinnanvapautta palveluissa listätään. Aiheeseen liittyviä sivustoja: www.popmaakunta.fi, www.alueuudistus.fi ja www.omamaakunta.fi.

Kiusaamisen vastainen – työryhmän puheenjohtaja Taina Vainio kertoi hyvinvointivaliokunnalle kokouksien sisällöistä ja ajatuksista, joita työryhmällä oli noussut esille. Työryhmä oli koonnut esityksen siitä, millaisia toimenpiteitä tai tapahtumia tulee kehittää, jotta nuoret tulisivat kuulluksi ja että kiusaamisen ennaltaehkäisyä oikeasti toteutettaisiin niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Myös nuorten tukemiseen ja kuulemiseen työryhmällä oli oivallisia esityksiä. Työryhmä valmistelee lopullisen esityksensä hyvinvointivaliokunnalle.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland