EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta merkittävien asioiden äärellä

Hyvinvointivaliokunnan perustaman Kiusaamisen vastaisen- työryhmän puheenjohtaja Taina Vainio esitteli valiokunnalle työryhmän ideoimia toimintatapoja ja menetelmiä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tärkeimmiksi tavoitteiksi lasten ja nuorten kiusaamisen ennaltaehkäisyyn työryhmä näki koulupsykologin viran täyttämisen sekä koulunuorisotyöntekijän toimen perustamisen. Koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen on haettu hankerahaa. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kouluja pohtimaan, soveltamaan ja ottamaan käyttöön työryhmän esittämiä muita menetelmiä. Näitä ovat mm. Pudasjärven julistaminen Hyvien tyypien kaupungiksi, jossa positiivisen ilmapiirin ja kannustavan opiskeluympäristön edistäjät palkitaan vuosittain, Kaveripenkki-sivun luominen, jonka kautta voi tutustua toisiin oppilaisiin ja luoda positiivisia yhteyksiä koulun sisällä, käyntikortti, josta löytyy helposti erilaisia nettisivuja, josta oppilas saa keskusteluapua ongelmiin, luokkaretkien järjestäminen jo 7-8 luokalla yhteishengen luomiseksi sekä luottamuksen ilmapiirin luomisen koulun ja kodin yhteistyöhön.

Isoimpina investointeina 2019 talousarviossa ovat Hyvinvointikeskus, jäähalli sekä Puikkarin korjaustyöt. Myös kansalaisopiston toiminnan siirtyminen pois vanhasta opistorakennuksesta Hirsikampukselle aiheuttaa kalusto- ja välineistö hankintoja. Kokonaisuutena hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle kohdistuvien investointiesitysten suuruus on 2,8 miljoonaa euroa.

Hyvinvointivaliokunta järjestää to. 13.12.2018 klo 16.3018.30 kaupungintalolla vanhuspalveluihin liittyvän seminaarin teemalla Vanhuspalvelut tulevaisuudessa. Asia on tärkeä kuntalaisia läheltä koskettava kysymys. Seminaari/kyselymahdollisuus järjestetään kaikille kuntalaisille avoimena tilaisuutena, jossa kuntalaiset pääsevät kysymään ja kuulemaan ajankohtaista tietoa sote-maakunta valmisteluista sekä vanhuspalveluiden tulevaisuudesta. Asiantuntijoiksi tilaisuuteen tulevat Oulunkaarelta vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö sekä mahdollisesti sote-projektipäällikko Anu Vuorinen.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland