EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa tapahtumatuottaja-, kotiintuloaika- ja kouluasiaa

Vuoden alusta kaupungin tapahtumatuottajan tehtävää hoitanut Marjut Järvinen tiedotti hyvinvointivaliokunnalle käynnistetystä tapahtumatyöryhmästä, kaupungin sivuilla näkyvästä tapahtumakalenterista ja muista työalueeseensa liittyvistä päivänpolttavista asioista.

Hyvinvointivaliokunta pohti lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) kotiintuloaikasuositusta. Vanhempien tehtävänä on lapsen edun nimissä sopia, päättää ja valvoa kotiintuloajat. Muut aikuiset voivat toiminnallaan olla tukemassa vanhempia tässä asiassa. Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Poliisit suosittelevat kotiintuloaikojen suositusten asettamista. Suuressa osassa Suomen kuntia kotiintuloajat on otettu käyttöön. Pudasjärven nuorisopalvelut on tehnyt esityksen Pudasjärvelle asetettavista suosituksista lasten ja nuorten kotiintuloajoiksi. Kotiintuloaikasuosituksen tiimoilta on kuultu Karhupajan nuoria ja Työllisyyden toimijat –ryhmän esityksiä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli pitkään kotiintuloajoista ja päätyi ohjeistamaan kaupunginhallitusta suosittelemaan nuorisopalvelujen laatiman aikataulusuosituksen käyttöönottoa erityisesti koulujen toimintakauden aikana.

Hyvinvointivaliokunta jatkoi keskustelua Kuntamaisema- raportin pohjalta Pudasjärven kaupungin koulujen tulevaisuudesta opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holapan selonteon pohjalta. Tarkastelussa oli lähinnä Sarakylän ja Syötteen koulujen tulevaisuus. Sarakylän koulu on kustannuksiltaan selvästi muita kaupungin kouluyksiköitä kalliimpi. Ero tulee vahvimmin esille huoneistokustannuksissa, mutta myös oppilaskohtaiset henkilöstökustannukset ovat vertailussa hyvin korkeat. Syötteen koulun, kustannustaso on kokoluokassaan keskitasoa edullisempi. Asemoitumista edesauttaa etenkin matalat huoneistokustannukset. Koulu toimii vuokratiloissa. Tällä hetkellä oppilasmäärä Sarakylän koulussa on 20 oppilasta ja Syötteen koulussa 12 oppilasta. Keskusteltuaan ko. koulujen tilanteesta hyvinvointivaliokunta päätyi ohjeistamaan kaupunginhallitusta seuraavasti: Syötteen koululle valmistellaan tuntikehysesitys, jossa koulu muuttuu yksiopettajaiseksi ja esitykseen sisältyy kuusi vuosiviikkotuntia erityisopettajaresurssia. Samalla hyvinvointivaliokunta edellyttää, että kaupunginhallitus käynnistää selvityksen Syötteen koulun lakkauttamisesta oppilaiden etuun, oppilaiden vähäiseen määrään ja taloudellisiin seikkoihin pohjautuen.

Koulupsykologipalveluiden kehno tilanne huolestuttaa sekä hyvinvointivaliokuntaa, koulun oppilashuoltohenkilöstöä, vanhempia että lapsia ja nuoria. Koulupsykologin virka on ollut Oulunkaaren kuntayhtymällä avoinna useita kertoja, tuloksetta. Hakijoita ei ole ollut.

Oppilashuoltohenkilöstö on esittänyt sivistystoimen hallinnolle koulupsyykkarin palkkaamista, jos koulupsykologin virkaa ei saada täytettyä. Hyvinvointivaliokunta pyytää Oulunkaarelta selvitystä koulupsykologin viran täyttöön liittyvistä seikoista ja mahdollisuutta hyödyntää koulupsyykkariresurssia koulupsykologin puutteen helpottamiseksi määräaikaisesti.

Hyvinvointivaliokunta odottaa YLE:ltä vastausta kutsuunsa saada YLE kahville hyvinvointivaliokuntaan. Hyvinvointivaliokunta haluaa viestittää ja mainostaa Pudasjärven mainiota valiokuntatyöskentelyä kuntarajojen ulkopuolellekin.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland