Hyvinvointivaliokunnassa koulunuorisotyötä, liikuntapalvelu- ja vanhustyöasiaa

Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio on aloittanut tehtävässään 11.2.2019 opetushallitukselta saadun hankerahoituksen turvin. Toimintakauden alussa keskeisenä tavoitteena on ollut hahmotella koulunuorisotyön mallia sekä jalkauttaa sitä osaksi koulujen toimintaa.

Hyvinvointivaliokunta on nähnyt tarpeelliseksi saada koulunuorisotyön osaksi koulujen normaalia toimintaa myös jatkossa. Raiskio kertoi, että tällä hetkellä yläkoululaisten kanssa käydyissä keskusteluissa tärkeinpänä esille nousevana asiana on jatko-opintomahdollisuudet niin Pudasjärvellä kuin muilla paikkakunnilla. Alakouluaisten kanssa keskustellaan jonkin verran kiusaamisesta yleensä, some-kiusaamisesta sekä luokan asioista yleisesti. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa kouluja sisällyttämään koulunuorisotyön toimintamalliin vanhempien, oppilaiden,opettajien sekä koulunuorisotyöntekijän yhteiset ryhmäytymiskeskustelut.

Vs. liikuntapalveluiden koordinaattori Elina Wachira kertoi terveyden edistämisen ja liikuntapalveluiden ajankohtaisista asioista valiokunnalle.Uimahallin allasosaston avautuminen käyttöön ajoittuu helmikuun 2020 alkuun. Puikkarin asiakaspalvelupiste ja kuntosali on toiminnassa remontin ajan.

Likiliikunta- hanke päättyy 31.12.2019. Hankkeen avulla on perustettu ohjattuja liikuntaryhmiä, Kurenalle, Livolle, Sarakylään ja Paukkerinharjuun. Uusi ryhmä aloittaa Kipinässä. Hankkeen avulla voidaan tarjota ryhmäliikuntatunteja tasa- arvoisesti kaksisuuntaisen videoyhteyden  avulla. Liikuntareittien osalta on menossa Jyrkkäkosken alueen kehittämisen suunnittelu sekä UKK- reitin kunnostus.

Kalakaverit- hankkeen osalta on tehty suunnitelmia ja mahdollistettu lähikalastuspaikkojen rakentaminen. Rajamaan rantaan on syyskuun lopussa rakennettu lähikalastuspaikka joen törmälle. Kalastuspaikan rakentamisessa on erityisesti huomioitu senioriväestö. 

Suunnitelmissa on rahoituksen hankkiminen, jolla mahdollistetaan kalastuslaitureiden rakentaminen liikuntarajoitteisille Rajamaan rantaan sekä Pietarilan lähiliikuntapuistoon.

Liikuntatoimi on haastatellut nuoria, jotka toivota uutta skeittiparkkia vanhan tilalle. Nuoret esittävät skeittiparkin sijoituspaikaksi Rajamaan rantaa tai liikennepuiston läheisyyttä.

Liikunta- ja terveysneuvontaa on järjestetty lähes neljä vuotta. Asiakakkaalla on mahdollisuus päästä lääkärin antamalla liikuntatareseptillä henkilökohtiaseen ohjaukseen. Palvelussa asetetaan tavoite, jota seurataan ja, jonka toteuttamiseen saa käytännön ohjausta. Ohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli paikkakunnan vanhuspalvelujen tarjonnasta.

Hyvinvointivaliokunta päätti aloittaa suunnittelemaan tilaisuutta, johon kutsutaan vanhusten kanssa työskenteleviä palveluntuottajia (mm. kotipalvelu, ensihoito, yksityiset palveluntuottajat, kotisairaanhoito, omaishoitajayhdistys, seurakunnan edustaja). Tilaisuuden tarkoituksena on kuulla vanhuspalveluiden käytänön työstä. Myös yksinäisten vanhusten tilanne huolestutti valiokunnan jäseniä.Hyvinvointivaliokunta jatkaa tilaisuuden suunnittelua tulevissa kokouksissa ja tilaisuus tullaan järjestämään vuoden 2020 aikana.