EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa tulevaisuuden suunnittelua ja kuusenkerkkäsiirappia

Hyvinvointivaliokunta on asettanut vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan kuntastrategiasta johdettuja tavoitteita työskentelylleen. Kuluneen talousarviovuoden viimeisessä kokouksessaan 17.12.2019 hyvinvointivaliokunta totesi päässeensä asetettuihin tavoitteisiinsa hyvin. Eri käsittelyasteille osoitettuja tavoitteiden mukaisia ja muita ohjausesityksiä kertyi pitkälle toistakymmentä.

Hyvinvointivaliokunta asetti itselleen käyttösuunnitelman ta­voit­teet vuodelle 2020. Tavoitteissa painotetaan ikäihmisten pe­rus­pal­ve­lui­den laadun kehittämistä sekä toisen asteen koulutuksen ke­hit­tä­mis­tä. Hyvinvointivaliokunta päätti toteuttaa var­hais­kas­va­tuk­sen asiakastyytyväisyyskyselyn myös vuonna 2020.

Vanhuspalvelujen tarjonta Pudasjärvellä on edelleen keskusteluttanut niin päättäjiä kuin kuntalaisiakin. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta ja totesi, että valiokunta jär­jes­tää asian tiimoilta kolme eri tilaisuutta: oma tilaisuus esi­mie­hille ja mahdollinen kysely/keskustelutilaisuus työntekijöille sekä lo­puk­si yhteenveto Oulunkaaren johtajiston kanssa.

Hyvinvointivaliokunnalle saatettiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös, jonka mukaan Syötteen koulun lakkauttamiselle ei ole tällä hetkellä perusteita, joskin kouluverkkotarkastelua on tarkoituksenmukaista jatkaa kaikkien koulujen osalta alkuvuodesta käynnistyvän talousohjelman valmistelun yhteydessä. Hyvinvointivaliokunta haluaa lisätietoa Syötekeskuksessa järjestettävästä leirikoulu- ja muusta toiminnasta.

Hyvinvointi- ja sivistystoimi on hakenut Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä avustusta Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vah­vis­ta­mi­nen varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa sekä kodeissa Pu­das­jär­vel­lä- hankkeeseen.

Pudasjärven kuntasuunnitelman yhdeksi painopistealueeksi on hyväksytty lähiruokapalveluiden tuotteistaminen ja monipuolistaminen. Karhupajan nuoret ja valmentajat ovat ottaneet ohjeistuksesta vaarin. Hyvinvointivaliokunta sai joulumuistamiseksi Karhupajan nuorten ja työvalmentajien kanssa Pudasjärven metsästä omin käsin kerätyistä kuusenkerkistä valmistamaansa herkullista kuusenkerkkäsiirappia.

Yhteistoiminnallista ja hyvinvointia kasvattavaa Vuotta 2020!

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenhohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland