EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa koulunuorisotyö, kuntastrategian päivitys ja talouden säästöt

Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio on toiminut koulunuorisotyöntekijänä vuoden 2019 alusta opetushallitukselta saadun hankerahoituksen turvin. Raiskion mukaan koulunuorisotyö on jalkautunut Pudasjärven kouluihin hyvin ja tarvetta tälle palvelulle on todella paljon. Raiskio kertoi, että tilastollisestikin katsottuna nuorten henkisen tuen tarve ja psyykkinen pahoinvointi ovat olleet lapsilla ja nuorilla kasvussa jo useamman vuoden ajan myös Pudasjärvellä. Päihdekokeilut ovat lisääntyneet jo alakouluikäisten keskuudessa. Tämän perusteella USE- leirin tapaista toimintaa olisi hyvä aloittaa jo viimeistään kuudennen luokan keväällä. Koulunuorisotyöntekijä on yhdessä etsivien kanssa pitänyt kouluilla Some- käyttäytymiseen liittyviä keskusteluita ja näissä on huomattu, että sosiaalisen median vaikutus on nuorilla valtava. Välttämättä lapset ja nuoret eivät ymmärrä mitä somemaailma pitää sisällään.

Etsivien osalta on tulossa toimintaan muutos, toisen etsivän irtisanouduttua tehtävästään. Tästä syystä etsivien, koulunuorisotyön sekä nuorisotoimen osalta opetus- ja sivistysjohtaja on esittänyt, että Miika Raiskio siirtyy hoitamaan toista etsivän tehtävää. Koulunuorisotyöntekijän toimi hoidetaan yhdessä nuorisotoimen ja etsivien kesken. Järjestely on väliaikainen. Hyvinvointivaliokunnan mielestä koulunuorisotyöntekijän tehtävä on tärkeä ja tulee tarkastella mahdollisuutta taata tehtävän pysyvyys.

Pudasjärven kaupungissa on käynnistetty kuntastrategian päivitystyö suuntana järkistrategiaperiaate. Valiokuntien rooli päivityksen ensimmäisessä vaiheessa on tuoda esille, mitä päivitystarpeita strategiassa on huomattu. Hyvinvointivaliokunta nosti esille strategiasta koulutus- ja kehityspalvelut, huolenpito- ja hyvin ja luotettavasti tuotetut paikalliset palvelut ja viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön.

Valiokunta aloittaa käsittelyn Koulutus- ja kehityspalveluista tekemällä meneillään olevan yhteishaun tiimoilta Webropol- kyselyn 9.luokalla opiskelevile nuorille ja heidän huoltajilleen. Mihin koulutuksiin nuoret ovat hakeutuneet, minne ja miksi?

Pudasjärvellä on todettu tarvetta käyttötalousmenoista säästämiseen. Säästösuunnitelmien laatimisessa valiokunnat ovat tärkeässä roolissa. Opetus- ja sivstysalueella suurimmat menoerät ovat koulutus-, esi- ja perusopetuksessa eteekin henkilöstökustannuksissa. Kuntamaisema-raportin pohjalta voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen osalta Pudasjärvellä asukaskohtaiset kustannukset ovat maltilliset.

Raportissa todetaan, että Pudasjärvellä satsataan perusopetukseen todella paljon. Oppilaskohtaiset kustannukset (ilman kuljetuskustannuksia) ovat yli keskitason.

Hyvinvointivaliokunnan perustama vanhuspalvelujen työryhmä antoi tilannekatsauksen vanhuspalveluiden kuulemistilaisuuksien toteutuksesta. Työntekijöille ja esimiehille on tulossa Webpropol-kysely, johon vastaaminen tapahtuu nimettömästi.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli VOK:n nykyisestä tilanteesta. Hyvinvointivaliokunta tukee lämpimästi vastaanottokeskuksen säilyttämistä Pudasjärvellä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland