EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta koolla pitkän tauon jälkeen

12.6.2020 olleen kokouksen alussa hyvinvointivaliokunnassa keskusteltiin vuoden 2019 tarkastuskertomuksen sisällöstä. Hyvinvointivaliokunnan jäsenten kokousaktiivisuus puhututti ja siinä todettiin olevan vahvan petrauksen paikka.

Varhaiskasvatuspalvelujen tilannekatsauksen antoivat Naperolinnan/Lorulinnan edustaja Tomi Kantoniemi, Touhulan johtaja Mervi Kesti sekä Pudasjärven varhaiskasvatuksen aluejohtaja Merja Kemppianen ja Jaana Rajala. Todettiin yhteisesti, että  korona-aika on ollut haastavaa. Naperolinan Tomi Kantoniemi kertoi, että heidän uuden  yksikön avaaminen Lakarin alueella sattui haastavaan aikaan. Uuden yksikön avaaminen on  kuitenkin  saanut todella paljon positiivista palautetta sijainnistaan ja tiloistaan. Ongelmana on pätevien työntekijöiden saaminen.

Touhulan johtaja Mervi Kesti oli samoilla linjoilla korona-ajan vaikutuksista.Hän kertoi, että julkisuuteen tulleesta tiedosta Touhulan yrityssaneerauksesta Pudasjärven yksikkö on rajattu pois.

Touhulan osalta Pudasjärven kaupunki on käynyt keskusteluita mahdollisuudesta perustaa päiväkotiin esiopetusryhmä.

Merja Kemppaisen mukaan koronatilanteen takia Pudasjärven varhaiskasvatuksessa käyttöaste putosi, mutta kun vahva suositus poistettiin, lapsia palasi takaisin hoitoon ja käyttöaste nousi 55-70%. Pikku-Paavalin päiväkoti oli varautunut siihen, että tautilanteen muuttuessa pahemmaksi, joudutaan muuttamaan työvuoroja yllättäen tai lisäämään henkilöstöä johtuen kriittisillä aloilla työskentelevien lasten muuttuneista tai lisääntyneistä hoitotarpeista.Tällöin oli ollut mahdollista, että päiväkoti olisi ollut avoinna 24/7. Yhteenvetona voidaan todeta, että korona-ajan vaikutukset päivähoitoon olivat ennakoitua pienemmät.

Hyvinvointivaliokunnalle saapuneeseen aloitteeseen Kipinän ryhmäperhepäiväkodin muuttamista päiväkodiksi antoivat varhaiskasvatuksen aluejohtajat Merja Kemppainen ja Jaana Rajala selvityksen. Hyvinvointivaliokunta totesi, että tämän hetkisin tiedoin valiokunta ei näe edellytyksiä esitetyn muutoksen toteuttamiselle.

Opetus- ja sivistysjohtaja antoi hyvinvointivaliokunnan jäsenille tilannekatsauksen koronaviruksen vaikutuksista. Pudasjärven tilanne on ollut koko ajan todella hyvä. Oppilaiden tavoitettavuus tuona aikana on ollut hyvä. Oppilalle on tarjottu etäopetuksen aikana oppilashuolto- sekä muuta tukea. Etäopetuksen aikana järjestettiin oppilaille etäruokailu. Liikuntapalvelut, vapaa sivistystyö, nuoriso- ja kulttuuripalvelut keskeytettiin ohjeistusten mukaisesti.Taloudelliset vaikutukset koronakriisistä tulevat olemaan valtavat ja vaikuttavat myös Pudasjärven kaupungin talouteen.

Hyvinvointivaliokunnan perustaman vanhustyön palvelutilanteen selvitystyöryhmän toiminta keskeytyi koronatilanteen takia. Työryhmä aloittaa selvitystyön uudelleen syksyllä ja saattaa sen päätökseen vuoden loppuun menessä. Hyvinvointivaliokunta keskusteli vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä niiden käsittelyaikataulusta todeten, että aloitteiden käsittelyä jatketaan kaupungin talousarvion laatimisen yhteydessä.

Hyvinvointivaliokunnan pohdittavaksi tuotiin Oulunkaaren palveluesimies Lilja Kettusen lähettämä kirjelmä koskien ikäihmisten päivätoiminnan tiloja. Kohteena ovat kansalaisopiston opetuskäytössä olevat Koivukodin kiinteistön tilat.Hyvinvointivaliokunta totesi keskustelussaan, että asia on tärkeä ja toimminnan jatkuvuus tulee taata niin kansalaisopiston kuin vanhusten päivätoiminnan osalta. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Oulunkaarta ottamaan vanhusten päivätoiminnan tilojen järjestämisen tiimoilta yhteyttä tekniseen toimeen suunnitelmansa mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunta lähetti  keväällä Webrobol- kyselyn vuoden 2020 perusopetuksen päättäville nuorille, heidän huoltajille niille, jotka ovat oikeutettuja hakemaan kevään yhteishaussa toisen asteen koulutukseen. Kyselyn vastauksissa esille nousi vahvasti toivomus ammattioppilaitoksella järjestettävien opintolinjojen laajemmista vaihtoehdoista, sekä suuremmasta vapaa-ajan toiminnan määrästä ja lisätiloista nuorille.

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu Veivo kehoitti valiokunnan jäseniä perehtymään valtioneuvoston sivuilta löytyvään uuteen (5.6.2020) sote-uudistusjulkaisuun.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland