EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnassa tilannekatsauksia

Hyvinvointivaliokunnan kokousten syyskausi käynnistyi 20.8.2020 usean toimialueen tilannekatsauksilla. Projektipäällikkö Kari Rissanen kertoi kaupungin rakennus- ja korjaushankkeiden tilanteesta. Hirvaskosken koulullle valmistuu syksyn aikana moduulirakennus, johon tulee tilat kahdelle luokalle sekä pienryhmäopetukselle. Koululla on uusittu kesän aikana savupiippu ja luokkien ilmanvaihtoa on tehostettu seinään asennettavien ilmastointikoneiden avulla.             

Lakarin koulun katolta purettiin torni, joka on aiheuttanut ongelmia. Torniosa on madallettu ja riskirakenteet on poistettu. Paavalin pysäköintialueelle on valmistumassa pysäköintipaikat 56 autolle, joista 4 varustetaan sähköautojen latauspaikaksi.

Taajaman uuden sisääntuloalueen rakentaminen sekä keskustan katualueen rakentaminen on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Urakoiden yhteishinta on n.5,3m€.                           

Syötteen Lumiareenan piha-alueen yläpihaa on kivetetty ja asfaltoitu. Alapihalle on rakennettu varasto-/ jätehuone. Syötteen matkailukeskusken infran kehittämisen myötä alueelle rakentuu 600:n auton parkkapiakka ja 8 parkkipaikkaa linja-autoille. Alueelle tulee jalankulkuväyliä lisämään turvallisuutta.

Kaupungintalon viereen on rakentumassa Pudasjärven Vuokratalot Oy:n uudet hirsikerrostalot. Rakennuksen toteutusaikataulu on 2020-2021. Kerrostalon kokonaispinta-ala on n. 3 687 km2. Suunnitelma sisältää 2 kerrostaloa, joisa  on yhteensä 53 asuinhuoneistoa ja 5 liikehuoneistoa.

Pudasjärven historian suurimman rakennushankkeen Hyvän olon keskuksen rakentaminen etenee aikataulussa. Tiloihin sijoittuu terveysasema, sosiaalitoimen tilat, kirjasto, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen tilat sekä kolme liiketilaa, kokoustiloja ja auditorio.

Rakentamisvaiheesssa ollaan siirrytty pääosin sisätyövaiheeseen. Hyvän olon keskus otetaan käyttöön syyskuussa 2021.

Peruskoululaisia, esiopetuksen oppilaat mukaan luettuna, aloitti yhteensä 927 oppilasta. Esiopetuksessa kouluilla aloitti 86 lasta ja Pikku-Paavalin sekä Touhulan esiopetuksessa yhteensä 17 lasta. Lukiossa on 124 opiskelijaa. Oppilaiden määrä on tällä hetkellä hyvä, mutta oppilasennusteet kertovat oppilasmäärän vähenemisestä tulevina vuosina. Opetus jatkuu lähiopetuksena peruskoululain 20 A §:n mukaisesti. Hirsikampuksella on tapahtunut hallinnossa muutoksia. Apulaisrehtoreina toimivat Eeva Harju ja Janne Salmi, joka hoitaa rehtorin viransijaisuutta kunnes uusi rehtori valitaan. Salmen sijaisena toimii Noora Nuutinen. Opettajien rekrytoinnit ovat onnistuneet kiitettävästi. USE-leirit järjestetään koronatilanteen takia päiväleireinä. Koulupsykologin virkaan ei ole ollut hakijoita, joten psykologin palvelut tehdään ostopalveluina. Opetus- ja sivistys toimi hakee äskettäin hakuun tullutta valtion avustusta koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen kahdeksi vuodeksi.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi valiokunnalle talousarvion laadintaan liittyvien ohjeistusten, talousarvioraamin ja talouden sopeuttamisohjelman aikatauluista. Hyvinvointivaliokunnan yhtenä painopistealueena on toisen asteen koulutuksen kehittäminen. Hyvinvointivaliokunta päätti kutsua lukion ja OSAO:n edustajat kertomaan nykyisestä tilanteesta, tulevaisuuden suunnitelmista ja näkökulmista opetuksen sekä oppilinjojen tiimoilta.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli vakavasti iäkkäiden yksin asuvien ihmisten tilanteesta. Fyysisen, psyykkisen ja toiminnallisen kunnon ja jaksamisen heiketessä ikääntyneet ihmiset jäävät helposti ilman tukea ja apua. Kaikki eivät osaa hakea apua tai eivät ymmärrä omaa avunsaannin tarvettaan tai mahdollisuuttaan saada helpotusta ongelmiinsa. Yhtenä kelvollisena ratkaisuna saada ikääntynyt avuntarvitsija ammattiavun piiriin on jonkun henkilön tekemä huoli-ilmoitus kohteena olevasta henkilöstä sosiaalitoimistoon.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland