Hyvinvointivaliokunnassa OSAOn tilanne ja yhdistysten investointiavustukset

OSAO:n koulutuskuntayhtymäjohtaja - rehtori Jarmo Paloniemi ja Pudasjärven yksikönjohtaja Keijo Kaukko valaisivat hyvinvointivaliokuntaa Pudasjärven ammattiopiston toiminnasta ja kertoivat näkemyksiä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä. Pudasjärven OSAO:n yksikössä opiskelee tällä hetkellä 180 opiskelijaa. Koronan vaikutukset OSAO:n opetukseen tällä hetkellä ovat pienet. Viime kevään etäopetuksen myötä on huomattu, että 25% jatkavista opiskelijoista on lisätuen tarpeessa.

Paloniemen esityksessä nousi esille hallitusohjelma, jonka tavoitteena on oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen saakka 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Hallituksen tämän hetkisten laskelmien mukaan opetushenkilöstön palkkaamiseen tulee varata 80 milj. euroa, josta OSAO:n osuus noin 3,2 mil. Jatkuvaan oppimiseen varataan 40 mij. euroa, joka sisältää mm. työikäisen väestön osaamisen kehittämisen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen vahvistamisen, ikääntyneiden työllistymisen helpottamisen sekä nuorten oppisopimuskoulutukseen panostaminen nostamalla työnantajille maksettavaa korvausta.

Puualan hyvistä työllistymisnäkymistä huolimatta alan opiskelu ei kiinnosta nuoria. Ongelma on  valtakunnallinen ja osa koulutuksen tarjoajista on suunnitellut opintolinjan lakkauttamista. Pudasjärven yksikön rehtori Keijo Kaukko kannustaa peruskouluja järjestämään oppilasvierailuja OSAOlle ja Kontiolle, jotta lapset ja nuoret pääsevät käytännössä tutustumaan nykypäivän puualan opiskeluun ja työskentelyyn. Myöskään matkailu-, ravintola- ja kokkilinjat eivät tällä hetkellä kiinnosta nuoria, kertoivat Paloniemi ja Kaukko. Lähihoitajakoulutus on ollut suosittua Pudasjärvellä.

Oppilaskehityksen suhteen positiivista on se, että Pudasjärvellä ja Taivalkoskella on paras opiskelijatilanne yli 10 vuoteen. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaineilla työllistyminen on huippuluokkaa. Ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuuden haasteena on nuorten määrän väheneminen. Ammatilliseen koulutukseen kaivataankin aikuiskoulutettavia.

Pudasjärvellä seurataan oppilasennustetta ja oppilasvuositavoitteita tarkasti. Ammatillinen koulutus pyritään säilyttämään paikkakunnalla. Niin lukion kuin ammattikoulun haasteena on, että Pudasjärveläiset nuoret hakeutuvat Ouluun tai muualle opiskelemaan.

Valiokunta keskusteli laajasti yhteistyöstä lukion ja OSAOn kanssa. Aiemmissa kokouksissa esille noussut koulutuksen markkinointi jo 6-7 luokkalaisille sai kannatusta myös OSAOn edustajilta.

Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa, että kouluilta ollaan opinto-ohjauksen näkökulmasta tiiviimmin yhteydessä oppilaistosten lisäksi paikallisiin yrityksiin ja aletaan kehittää opintopolun rakentamista paikallisesta oppilaitoksesta paikalliseen työelämään.

Hankkeiden ja järjestöyhteistyön palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin esitteli hyvinvointivaliokunnalle yhdistysten investointiperiaatteiden luonnoksen. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti luonnokseen tehtäväksi  tarkennukset yhdistysten yhteisestä avustuksen hakemisesta ja maininnan siitä, että kohteiden käyttäjiä voivat olla Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja nuorisotoimen lisäksi muut vapaa-ajan palvelut.

Hyvinvointivaliokunnalle on esitetty huoli vanhustyöntekijöiden riittävästä määrästä ja työssä jaksamisesta. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa Oulunkaarta selvittämään esille nousseen tilanteen esimerkiksi vanhustyötekijöille tehtävän anonyymin sähköisen kyselyn menetelmällä.

Ii on osallis tunut Koulupsyykkari- hankkeeseen. Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa  perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja  Mirva Salmelaa selvittämään hankkeen tulokset hyvinvointivaliokunnalle sekä mahdollisuuden saada koulupsyykkari-palvelu  Pudasjärven oppilaitoksiin.