Hyvinvointivaliokunta ohjeisti aktiivisesti

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 17.12.2020 hyvinvointivaliokunta sai tekninen johtaja Janne Karhulta kattavan katsauksen teknisen toimen tilanteeseen. Teknisen toimen osalta eletään tällä hetkellä kovaa muutoksen aikaa. Kiinteistöpäällikön tehtävässä toiminut Markus Luukkonen palaa vastaavan rakennustarkastajan virkaan. Hänen tilalle kiinteistöpäällikön tehtävään on valittu Perttu Granlund. Vuoden alussa aloittaa uudessa tehtävässä tekninen isännöitsijä Kari Vares, jonka tehtävät muodostuvat pääasiassa kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöiden valmistelusta, toimeenpanosta, ohjauksesta ja raportoinnista sekä työkohteiden työturvallisuusvelvoitteiden varmistamisesta. Pudasjärven kaupunki on tehnyt Taivalkosken kunnan kanssa sopimuksen, jossa he ostavat kunnallisen rakennusvalvonnan Pudasjärven kaupungilta. Pudasjärvellä on viimeiset 10 vuotta eletty suurta rakentamisen buumia. Seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit ovat kuitenkin pienenemässä, joten tämä antaa organisaation vahvistamisen kautta mahdollisuuden siihen, että tulevia investointihankkeita voidaan toteuttaa itse käyttäen omaa asiantuntijuutta. Teknisen toimen ja hyvinvointi- ja sivistystoimen keskusteluissa on noussut esille kaupungin liikuntapaikkojen teknisen ylläpidon siirtäminen takaisin teknisen toimen hallintaan.  Hyvinvointivaliokunta ohjeistaakin hyvinvointi- ja sivistystoimea sekä teknistä toimea käynnistämään keskustelut liikuntapaikkojen teknisen ylläpidon sijoittumisesta kaupungin organisaatiossa.Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa lisäksi, että tekninentoimi huomioi työllistämisen näkökulman, kun tulevaisuudessa suunnitellaan organisaation uudistuksessa toteutettavia korjausrakentamisia.

Hankkeiden ja järjestötyön palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin esitteli hyvinvointivaliokunnalle järjestöyhteistyön asiakirjan ja yhteisöllisyysohjelman luonnokset. Järjestötyön asiakirjaan hyvinvointivaliokunta ohjeisti lisättäväksi valtakunnalliseen Lipasjärjestelmä- kohtaan liikuntaan ja ulkoiluun tarkoitetut käyntikohteet. Järjestelmään lisättävien kohteiden tulee olla huollettuja ja asianmukaisesti varustettuja. Pelkästään jokamiehen oikeuksin käytettäviä paikkoja ja alueita ei lisätä. Käyntipaikat näkyvät retkipaikkakartassa. Yhteisöllisyysohjelmaan hyvinvointivaliokunta ohjeistaa lisättäväksi osallisuuden tarkastelun laajassa hyvinvointikertomuksessa sekä hallintokunnittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvinvointivaliokunta käsitteli kuntalaisen yhteydenottoa, koskien lasten päivähoitoon pääsyä nopeallakin aikataululla. Hyvinvointivaliokunta kutsuu varhaiskasvatuksen aluejohtajat kertomaan varhaiskasvatuksen tilanteesta ja omasta näkökulmastaan nopean päivähoidon tarjontaan. Edellisessä hyvinvointivaliokunnan kokouksessa ideoitiin mahdollista kuntalaisille kohdistettua kävelykampanjan käynnistämistä, jonka tarkoituksena on  kannustaa kuntalaisia liikkumaan. Hyvinvointvialiokunta ohjeistaa kaupungin liikuntatoimea suunnittelemaan yhdessä markkinnoinnista vastaavan palvelusuunnittelijan kanssa kyseistä liikuntahaastetta. Helsingin kaupunginkirjasto on julkistanut kirjoituskipailun, jonka teemana on toivo. Hyvinvointivaliokunta kannustaa kuntalaisia osallistumaan kilpailuun sekä ohjeistaa markkinoinnista vastaavaa palvelusuunnittelijaa informoimaan kilpailusta kuntalaisia.