EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta arvioi aikaisempaa ja suunnitteli tulevaa

Kokouksessaan 21.1.2021 hyvinvointivaliokunta totesi, että koranarajoitusten takia kokouksia pidettiin normaalia vähemmän eli vuonna 2020 kokoustettiin kahdeksan kertaa. Hyvinvointivaliokunta teki viisi varsinaista ohjausesitystä ja antoi useita ohjaavia  lausuntoja eri tahoille.                       

Hyvinvointivaliokunnan toisen painopistealueen, toisenasteen koulutus Pudasjärvellä, mukaisesti päädyttiin kehittämään Opintopolku- ajatusta, jonka tarkoituksena on viedä tietoa jo alakoululaisille paikkakunnan toisen asteen koulutusmahdollisuuksista sekä koulutuksen jälkeisestä työllistymisestä. Tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus oman paikkakunnan opiskelutarjontaa, työpaikkoja ja yritystoimintaa kohtaan.

Toisena painopistealueena olleen vanhustyön tiimoille hyvinvointivaliokunta perusti vanhustyöryhmän, jonka tarkoituksena oli perehtyä Pudasjärvellä tehtävään vanhustyöhön ja sen järjestämiseen. Työryhmä suunnitelli pidettäväksi yhteisiä tilaisuuksia ja kuulemisia, mutta vallitseva koronatilanne siirsi suunnitelman toteutumisen myöhempäään ajankohtaan.

Hyvinvointivaliokunnan aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti Pudasjärvelle perustettiin koulupsykologin virka. Valitettavasti useista rekrytoinneista huolimatta koulupsykologin virkaa ei ole saatu vielä täytettyä.

Hyvinvointivaliokunta on työskennellyt vuoden aikana vuosikellon ja käyttösuunniltemaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt useita koko kuntaa ja eri ikäryhmiin kohdistuneita hyvinvoitivaliokunnan toimintalueseen liittyviä asioita.

Yksittäisten kuntalaisten esille tuomat asiat on otettu käsittelyyn ja ohjeistettu valmisteltavaksi eteenpäin.

Hyvinvointivaliokunnan jäsenet arvioivat  valiokuntayöskentelynsä mielekkääksi ja käsitellyt asiat tärkeiksi. Yleisesti todettiin, että vallitseva koronatilanne on  hankaloittanut täysipainoista ja tuloksia näkyville tuovaa kokoustyöskentelyä. Kokonaisuudessaan työskentely on ollut monipuolista keskustelua herättävää ja toimivia ohjausesityksiä synnyttävää. Kokouksiin välillä vaatimaton osallistumisaktiivisuus keskustelutti ja huolestutti hyvinvointivaliokunnan jaseniä. Puheenjohtajan ja jäsenten kokoustyöskentely sai mainion arvosanan.

Nykyinen hyvinvointivaliokunta jatkaa toimintaansa toukokuun loppuun saakka. Uudella valtuustokaudella valiokuntien jäsenmäärä putoaa seitsemään henkilöön ja valiokuntien määrä vähenee kahteen. Tulevista muutoksista johtuen hyvinvointivaliokunta asetti vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan entiset koronatilanteen takia keskeneräisiksi jääneet tavoitteet.           

Pudasjärven kaupunki on käynnistänyt kuntastrategian päivitystyön. Ajatuksena päivitystyössä on suunnata strategiaa kohden järkistrategiaperiaatetta. Kuntastrategian päivitystyö tullaan saattamaan päätökseen nykyisen valtuustokauden aikana. Hyvinvointivaliokunta käynnisti kartoituksen kuntastrategian keskeisimmistä päivitystarpeista. Työtä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland