EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunta käynnisti toimikautensa

Hyvinvointivaliokunta aloitti toimikautensa 7.10. Hirsikampuksella pidetyllä kokouksella. Valiokunnan vastuualueeseen kuuluu aiempien toimikausien tapaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan tähtäävät toimenpiteet sekä kuntalaisten hyvinvointitarpeiden ennakointi. Hyvinvointivaliokunta toimii kaupunkiorganisaatiossa myös hyvinvoinnin ja sivistyksen toiminta-alueen sektorivaliokuntana.

Pudasjärven kaupungissa on kuluvan valtuustokauden alusta siirrytty kahden valiokunnan malliin. Tämä on tuonut muutoksia aikaisemmin totuttuihin valiokuntien vastuualueisiin, mutta hyvinvointivaliokunnan jo ennestään laaja tehtäväkenttä on pysynyt pitkälti samana kuin aiemminkin. Suurimmat muutokset ovat kohdistuneet yhteisövaliokuntaan, jossa käsiteltävänä ovat nyt aiemman elinympäristövaliokunnan sekä yhteisöllisyysvaliokunnan asiat.

Käsittelyssä tulevan valiokuntakauden painopistealueet ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen

Valiokunta kävi vilkasta keskustelua tulevan toimikauden painopistealueista. Erityisenä huolena esiin nousi nuorten hyvinvointi etenkin korona-ajan vaikutuksesta. Haastavaksi kulunut koronavuosi todettiin myös yhtälailla perheiden kannalta. Valiokunta päätti siten valita ensimmäisen toimintavuoden painopistealueiksi nuoret ja perheet. Täsmällisempi sisältö painopisteille määrittyy seuraavissa kokouksissa.

Ikäinstituutin järjestämän Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on todettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Hyvinvointivaliokunta puolsi kaupungin hakemista mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Lopullisen päätöksen hakuun osallistumisesta tekee kaupunginhallitus. Ikäinstituutti valitsee kuntia ohjelmaan mukaan hakemusten perusteella ja ilmoittaa päätöksestään joulukuussa.

Hyvinvointivaliokunnassa jäseninä ovat tällä kaudella: Väyrynen Mirka (puh. joht.) Virtanen Katri, Kortetjärvi Paavo, Majava Janne, Nieminen Ari-Pekka, Niskasaari Anne, Lehtimäki Outi, Lantto Marja (kaup. hall. edustaja).

Hyvinvointivaliokunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland