Hyvinvointivaliokunta kokousti 17.12.2015

Pudasjärven kaupungin hyvinvointivaliokunta piti vuoden viimeisen kokouksen 17.12.2015. Tällöin käsiteltiin sivistyspalvelujen (nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aika) sekä työpajatoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, joita sivistyspalvelujen ja työpajan henkilökunta oli yhdessä aiemmin työstänyt. Todettiin, että lisänäkökulmaa voitaisiin kehittämiseen kerätä mm. yhteistyökumppaneilta. Lisäksi hyvinvointivaliokunta käsitteli uuden perusopetuksen opetussuunnitelman arvoja ja muiden valiokuntien kommentteja näihin. Viimeisenä asiana hyvinvointivaliokunta laati vuosittaisen itsearvioinnin siitä, miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Kehittämiskohteeksi todettiin se, että tiedottamista käsitellyistä asioista voisi lisätä lähettämällä lyhyitä tiedotteita lehtiin.

Hyvää alkanutta vuotta toivottelee hyvinvointivaliokunta