Ilmoitus yleistiedoksiannosta, POPELY/619/2023

9.3.2023

Asia

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Harjunpää 615-402-11-88. Luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 10,3 hehtaaria.

Tiedoksianto

Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 9.3.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

Nähtävillä pito

Päätös pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, 90100 Oulu 19.4.2023 saakka ja sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi kirjaamosta (kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi).

Last modified: 9.3.2023

Comments are closed.